22D-D017N104变频器PowerFlex 40P系列三相480V交流7.5KW
  • 22D-D017N104变频器PowerFlex 40P系列三相480V交流7.5KW

产品描述

厂家A-B 产地美国 货期订货 售后质保一年

22D-D017N104变频器PowerFlex 40P系列三相480V交流7.5KW

罗克韦尔PowerFlex40P系列变频器 电机控制:
- 伏特/赫兹控制  无传感器矢量控制
通讯集成RS485接口,通用工业协议
用户界面 4位数字显示  其他3个LED指示灯和滚动/复位按钮  可
选择的远程人机界面模块(HIM)或PC编程界面
机壳P2- IP3- 法兰安 安全变频器罩壳安全扭矩中断/EN954-1类
其他功能
- 带或不带编码器反馈的速度控制
- 光纤应用特性
- StepLogic允许作为独立位置控制器

PowerFlex 40P,三相,480V交流,5.5KW 22D-D012N104
PowerFlex 40P,三相,480V交流,7.5KW 22D-D017N104
PowerFlex 40P,三相,480V交流,11KW 22D-D024N104
PF4M系列三相380V/5.5KW 变频器22F-D013N104
PF40P系列三相380V/5.5KW 变频器22D-D012N104
PF40P系列三相380V/7.5KW 变频器22D-D017N104
PF40P系列三相380V/11KW 变频器22D-D024N104
PF4M系列三相380V/0.75KW 变频器22F-D2P5N103
PF4M系列三相380V/1.5KW 变频器22F-D4P2N103
PF4M系列三相380V/3.7KW 变频器22F-D8P7N103
PF4M系列单相220V/0.75KW 变频器22F-A4P2N103
PF4M系列单相220V/0.4KW 变频器22F-A2P5N103
PF4M系列三相380V/7.5KW 变频器22F-D018N104
PF4M系列单相220V/2.2KW 变频器22F-A011N103
PF4M系列单相220V/1.5KW 变频器22F-A8P0N103
PF4M系列三相380V/11KW 变频器22F-D024N104
PF4M系列三相380V/0.4KW 变频器22F-D1P5N103
PF4/EMC/单相220V/0.75KW 变频器22A-A3P6N113
PF4系列三相380V/0.4KW 变频器22A-D1P4N104
PF40系列单相220V/2.2KW 变频器22B-A012N104
PF40P系列三相220V/0.4KW 变频器22D-B2P3N104
PF40系列三相380V/0.4KW 变频器22B-D1P4N104
PF40系列单相220V/0.4KW 变频器22B-A2P3N104
PF40系列三相380V/11KW 变频器22B-D024N104
PF4实用型可外延面板 变频器面板22-HIM-P1
PF40系列三相380V/2.2KW 变频器22B-D6P0N104
PF4系列单相220V/0.4KW 变频器22A-A2P1N103
PF7系列三相380V/37KW 20AC072A0AYNANC0
700系列继电器跳线 700-TBJ20G
700系列可替换继电器 700-TBR24
700系列可替换继电器 700-TBS24
800E系列按钮 ,1常开 800E-3X10
800 F系列按钮 800F-110
800 F系列按钮 800F-11WE165
800 F系列按钮 800F-120
800 F系列按钮 800F-12WU910
800 F系列按钮 800F-15Y
800 F系列按钮 800F-15YE112
800 F系列按钮 800F-16YE112
800 F系列按钮 800F-1PM
800 F系列按钮 800F-1YM
800 F系列按钮 800F-1YM1
800 F系列按钮 800F-1YM3
800 F系列按钮 800F-1YMQ3V
800 F系列按钮 800F-1YP
800 F系列按钮 800F-2PM
800 F系列按钮 800F-34BE100S
800 F系列按钮 800F-34BE186
800 F系列按钮 800F-34BE208
800 F系列按钮 800F-34BE212
800 F系列按钮 800F-35BE100S
800 F系列按钮 800F-35BE108
800 F系列按钮 800F-35WE100
800 F系列按钮 800F-3PM
800 F系列按钮 800F-400
800 F系列按钮 800F-4PM
800 F系列按钮 800F-6PM
800 F系列按钮 800F-AD2CU219
800 F系列按钮 800F-AD2CU229
800 F系列按钮 800F-AD3CU219
800 F系列按钮 800F-AD3CU229
800 F系列按钮 800F-AF208
800 F系列按钮 800F-AF6CE186
800 F系列按钮 800F-AL01
800 F系列按钮 800F-ALM
800 F系列按钮 800F-ALP
800 F系列按钮 800F-BN3R
800 F系列按钮 800F-BX01
800 F系列按钮 800F-BX10
800 F系列按钮 800F-D0C
800 F系列按钮 800F-D3C
800 F系列按钮 800FD-F3X11
800 F系列按钮 800FD-F4X11
800 F系列按钮 800FD-4X02
800 F系列按钮 800FD-P3N7
800 F系列按钮 800FD-P4N7
800 F系列按钮 800FD-SM32X20
800 F系列按钮 800FM-F3
800 F系列按钮 800FM-F4
800 F系列按钮 800FM-JR2
800 F系列按钮 800FM-LF3
800 F系列按钮 800FM-
LF3PN3GX11
800 F系列按钮 800FM-LG3
800 F系列按钮 800FM-LMP44
800 F系列按钮 800FM-4
800 F系列按钮 800FM-MT64
800 F系列按钮 800F-MN3G
800 F系列按钮 800F-MN3R
800 F系列按钮 800FM-SM22
800 F系列按钮 800FM-SM32
800 F系列按钮 800F-MX01
800 F系列按钮 800F-MX10
800 F系列按钮 800F-N130


http://www.yuwdz.com

产品推荐