440R-S12R2 继电器 AB继电器
  • 440R-S12R2 继电器 AB继电器

产品描述

A-B 质保一年

440R-S12R2 继电器 AB继电器

罗克韦尔安全继电器440R-S12R2

安全继电器:
提供广泛的安全功能 可通过简单逻辑、复位和定时配置实现多种功能
采用单线安全继电器连接,便于安装,提高了系统灵活性 端子按电源输入和输出进行了分组,使连接工作一目了然
提供紧凑型解决方案,可节省能源以及 DIN 导轨上的空间端子布局和配置一致,简化了安装
提供可选的 Guardmaster EtherNet/IP 网络接口 (440R-ENETR),该接口使 Guardmaster 安全继电器可以在 EtherNet/IP 网络上进行通信
包括 Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器,当与启用 GuardLink 的智能安全设备一起使用时,该安全继电器可提供从系统状态到各个防护门及急停开关的可见性
440R-S07139
440R-S07140
440R-S07279
440R-S07280
440R-S07281
440R-S07283
440R-S07284
440R-S12R2
440R-S13R2
440R-S23173
440R-S23174
440R-S23175
440R-S35001
440R-S35002
440R-S35003
440R-D22R2
440R-D22S2
440R-ATP4
440R-ATSC4
440R-C23137
440R-D22R2
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23168
440R-E23098
440R-E23159
440R-E23161
440R-E23162
440R-E23191
440R-E23194
440R-E23195
440R-EM4R2
440R-D23021
440R-D23022
440R-D23023
440R-D23024
440R-D23025
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23166
440R-D23168
440R-D23169
440R-D23171
440R-D23201
440G-LZS21SPLA
440G-LZS21SPLB
440G-LZS21SPLH
440G-LZS21SPRA
440G-LZS21SPRB
440G-LZS21SPRH
440G-LZS21STLA
440G-LZS21STLB
440G-LZS21STLH
440G-LZS21STRA
440G-LZS21STRB
440G-LZS21STRH
440G-LZS21UPLA
440G-LZS21UPLB
440G-LZS21UPLH
440G-LZS21UPRA
440G-LZS21UPRB
440G-LZS21UPRH
440G-LZS21UTLA
440G-LZS21UTLB
440G-LZS21UTLH
440G-LZS21UTRA
440G-LZS21UTRB
440G-LZS21UTRH
440G-M3NBBDH-AC
440G-MT47007
440G-MT47008
440G-MT47009
440G-MT47010
440G-MT47011
440G-MT47012
440G-MT47013
440G-MT47014
440G-MT47015
440N-Z21S16J
440N-Z21S17A
440N-Z21S17B
440N-Z21S17B-PUR
440N-Z21S17H
440N-Z21S17J
440N-Z21S26A
440N-Z21S26B
440N-Z21S26H
440N-Z21S26J
440N-Z21SS2A
440N-Z21SS2AN
440N-Z21SS2AN9
440N-Z21SS2B
440N-Z21SS2BN
440N-Z21SS2BN9
440N-Z21SS2H
440N-Z21SS2H-AS
440N-Z21SS2HN
440N-Z21SS2HN9
440N-Z21SS2HN9-FF
440N-Z21SS2J
440N-Z21SS2JN
440N-Z21SS2JN9
440N-Z21SS3PA
440N-Z21SS3PB
440N-Z21SS3PH
440N-Z21U16A
440N-Z21U16B
440N-Z21U16H
440N-Z21U16J
440N-Z21U17A
440N-Z21U17B
440N-Z21U17H
440N-Z21U17J
440N-Z21U26A
440N-Z21U26B
440N-Z21U26H
440N-Z21U26J
440N-Z21US2A
440N-Z21US2AN
440N-Z21US2AN9
440N-Z21US2B
440N-Z21US2BN
440N-Z21US2BN9
440N-Z21US2H
440N-Z21US2H-C
440N-Z21US2HN
440N-Z21US2HN9
440N-Z21US2J
440N-Z21US2JN
440N-Z21US2JN9
440N-Z21US3PA
440N-Z21US3PB
440N-Z21US3PH
440N-Z21W1PA
440N-Z21W1PB
440N-Z21W1PH
440N-Z21X16H
440N-Z21XS2H
440N-Z21XU2H
440N-Z2NRS1A
440N-Z2NRS1B
440N-Z2NRS1C
440N-Z30PT
440N-Z30PTB
440N-Z30UPT
440N-Z30UPTB
440N-ZLPREC
440N-ZPREC
440N-ZPRECB
440N-ZPRECM
440N-ZPRECM1B
440N-ZPRECMB
440N-ZULPREC
440N-ZUPREC
440N-ZUPRECB
440N-ZUPRECM
440N-ZUPRECM1B
440N-ZUPRECMB
440P-AA1LB02C
440P-AA1LB02CS
440P-AA1LB02D4
440P-AA1LB02D5
440P-AA1LS11C
440P-AA1LS11CS
440P-AA1LS11D4
440P-AA1LS11D5
440P-AALS11C
440P-AALS11CS
440P-AALS11D4
440P-AALS11D5
440P-ACR1S11C
440P-ACR1S11CS
440P-ACR1S11D5
440P-ACRS11C
440P-ACRS11CS
440P-ACRS11D4
440P-ACRS11D5
440P-ADP1S11C
440P-ADP1S11CS
440P-ADP1S11D5
440P-ADPB02C
440P-ADPB02CS
440R-23060
440R-A17138
440R-A17234
440R-A23209
440R-A23210
440R-A23228
440R-A31562
440R-A70972
440R-ACABL1
440R-ACABL2
440R-ACABL3
440R-ATERM1P
440R-ATERM2C
440R-ATERM2P
440R-ATP4
440R-ATSC4
440R-B23020
440R-B23211
440R-C23017
440R-C23018
440R-C23019
440R-C23136
440R-C23137
440R-C23139
440R-C23205
440R-D22R2
440R-D22S2
440R-D23021
440R-D23022
440R-D23023
440R-D23024
440R-D23025
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23166
440R-D23168
440R-D23169
440R-D23171
440R-D23201
440R-D23202
440R-DG2R2T
440R-E21356
440R-E21357
440R-E21358
440R-E23030
440R-E23097
440R-E23098
440R-E23159
440R-E23161
440R-E23162
440R-E23191
440R-E23192
440R-E23193
440R-E23194
440R-E23195
440R-EM4R2
440R-EM4R2D
440R-ENET
440R-ENETR
440R-F23027
440R-F23028
440R-F23199
440R-F23200
440R-G23029
440R-G23107
440R-G23108
440R-G23110
440R-G23214
440R-G23215http://www.yuwdz.com

产品推荐