A-B接触器100-C97*10
  • A-B接触器100-C97*10
  • A-B接触器100-C97*10
  • A-B接触器100-C97*10

产品描述

A-B 售后质保一年

A-B接触器100-C97*10 

A-B接触器100-C97*10 

A-B接触器100-C97*10 

主营: BANNER全系列 /N-TRON全系列//美国罗克韦尔-AB全系列


AB 罗克韦尔PLC:
MicroLogix 1000 PLC1761系列模块;
MicroLogix 1100 PLC1763系列模块;
MicroLogix 1200 PLC1762系列模块;;
MicroLogix 1400 PLC1766系列模块;
MicroLogix 1500 PLC1764系列模块;
COMPACTLOGIX PLC 1769系列模块;
CONTROLLOGIX PLC 1756系列模块;
FLEXLOGIX PLC1794系列模块;
SLC 500 PLC1746系列模块;
PLC-5  1771系列模块;
罗克韦尔人机界面
PanelView Plus操作员界面2711P系列;
PanelView Plus 6操作员界面2711P系列;
PanelView Component操作员界面2711C系列
;PanelView Plus Compact操作员界面2711PC系列
;PanelView操作员界面2711系列
罗克韦尔变频器


PowerFlex 4系列变频器;
PowerFlex 40 系列变频器;
PowerFlex 40P 系列变频器;
PowerFlex 400 系列变频器
PowerFlex 400P系列变频器
PowerFlex 525系列变频器
PowerFlex 523系列变频器
;PowerFlex 70 系列变频器;
PowerFlex 700 系列变频器
;PowerFlex 700S 系列变频器
PowerFlex 750 系列变频器
PowerFlex 755 系列变频器
PowerFlex 753系列变频器
罗克韦尔低压产品


140M系列断路器;
140U系列断路器;
140F系列断路器;
1489系列断路器;
1492系列断路器;
194系列负荷开关;
1592系列保护器;
4983系列保护器;
100C系列接触器;
100D系列接触器;
100G系列接触器;
100K系列接触器;
100Q系列接触器;
100S系列接触器;
156系列固态接触器;
1100系列真空接触器;
193系列过载继电器;
440R系列安全继电器;
592系列继电器
;700系列通用继电器;
809S系列继电器;
813S系列继电器;
814S系列继电器
857系列继电器;
865系列继电器;
1606系列开关电源;
800A系列按钮指示灯;
800B系列按钮指示灯;
800FP系列按钮指示灯;
800FM系列按钮指示灯。


接触器 100-C60KL10
接触器 100-C60KN10
接触器 100-C60KP01
接触器 100-C60KP10
接触器 100-C60KY00
接触器 100-C60L00
接触器 100-C60L10
接触器 100-C60N00
接触器 100-C60N01
接触器 100-C60N10
接触器 100-C60P00
接触器 100-C60P10
接触器 100-C60T00
接触器 100-C60T01
接触器 100-C60T10
接触器 100-C60UDJ00
接触器 100-C60UKF00
接触器 100-C60VA00
接触器 100-C60VA10
接触器 100-C60W10
接触器 100-C60X00
接触器 100-C60X10
接触器 100-C72A00
接触器 100-C72A01
接触器 100-C72A10
接触器 100-C72A11
接触器 100-C72B00
接触器 100-C72B10
接触器 100-C72C00
接触器 100-C72D00
接触器 100-C72D01
接触器 100-C72D10
接触器 100-C72D11
接触器 100-C72DJ00
接触器 100-C72DJ01
接触器 100-C72DJ10
接触器 100-C72F00
接触器 100-C72F01
接触器 100-C72F10
接触器 100-C72K00
接触器 100-C72K10
接触器 100-C72KA00
接触器 100-C72KA10
100-C72KB10
接触器 100-C72KD00
接触器 100-C72KD01
接触器 100-C72KD10
接触器 100-C72KF00
接触器 100-C72KF01
接触器 100-C72KF10
接触器 100-C72KG01
接触器 100-C72KJ00
接触器 100-C72KL00
接触器 100-C72KL01
接触器 100-C72KL10
接触器 100-C72KN00
接触器 100-C72KY00
接触器 100-C72L00
接触器 100-C72L10
接触器 100-C72N00
接触器 100-C72N10
接触器 100-C72P00
接触器 100-C72P10
接触器 100-C72T00
接触器 100-C72T01
接触器 100-C72T10
接触器 100-C72UD10
接触器 100-C72UDJ00
接触器 100-C72VA00
接触器 100-C72W00
接触器 100-C72W10
接触器 100-C72X10
接触器 100-C72X11
接触器 100-C85A00
接触器 100-C85A01
接触器 100-C85A10
接触器 100-C85B00
接触器 100-C85D00
接触器 100-C85D01
接触器 100-C85D10
接触器 100-C85D11
接触器 100-C85DD10
接触器 100-C85DF00
接触器 100-C85DJ00
接触器 100-C85DJ01
接触器 100-C85DJ10
接触器 100-C85DJ22
接触器 100-C85DY00
接触器 100-C85E00


http://www.yuwdz.com

产品推荐