VPL-B1652C-CK12AA罗克韦尔伺服电机
  • VPL-B1652C-CK12AA罗克韦尔伺服电机
  • VPL-B1652C-CK12AA罗克韦尔伺服电机

产品描述

A-B 售后质保一年

上海玉维电子技术有限公司销售电子产品、仪器仪表、机电设备、电气成套设备、机械设备及配件、工业自动化设备。
自动化和电气 工控备件和零部件、设备产品。
产品涉及:以太网交换机 、工业交换机、plc、控制器、机架、电源、通讯模块、触摸屏、人家界面、通讯卡、 变频器、 
操作面板、风扇、电源板、通讯网卡、低压开关、传感器、电缆、工业交换机 ,以太网交换机,光纤交换机 光电转换器等。
产品广泛应用于电力、水/废水处理、石化、轻工、冶金、汽车、涂料、港口、食品、包装、半导体 石油、化工、电力、、电子、通讯、建筑、造纸、、食品等行业。
经销:美国Allen-Bradley  ROCKWELL(AB-罗克韦尔)、美国N-TRON(恩畅)、Banner(纳邦)等。


VPL-B1652C-CK12AA罗克韦尔伺服电机


罗克韦尔伺服电机VPL-B1652C-CK12AA

交流低惯量伺服电机VPL-B1652C-CK12AA

Allen-Bradley :Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级电机连接到 Kinetix 5500 伺服驱动器并与其一起运行,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。这些电机基于具有高动态性能的成熟 MP 技术,有助于提高可靠性并实现大批量生产。这些电机只需要一条电缆就可提供反馈、电机制动器和电机电源 — 可以缩短安装与调试时间,简化接线,减少库存。VPF 食品级电机不仅具备率、高转矩功能,还具备可满足食品饮料应用项目独特需求的专门特性。
VPL 低惯量伺服电机
通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
经过优化以匹配变频器额定值,可地确定系统规格
提供 6 种框架尺寸
提供 0.46…33.0 Nm 的额定扭矩
基于成熟的磁芯 MP 技术
通过单一电缆提供反馈、电机制动和电机电源
Kinetix VPF 食品级伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机

SK-20P-S726154
SK-20P-S726155
SK-20P-S726156
SK-20P-S726141
SK-20P-S726142
SK-20P-S726143

VPL-B1651C-PK14AA
VPL-B1651F-CJ12AA
VPL-B1651F-CK12AA
VPL-B1651F-PJ12AA
VPL-B1651F-PJ14AA
VPL-B1651F-PK12AA
VPL-B1651F-PK14AA
VPL-B1652C-CJ12AA
VPL-B1652C-CJ12AS
VPL-B1652C-CJ14AA
VPL-B1652C-CK12AA
VPL-B1652C-CK14AA
VPL-B1652C-PJ12AA
VPL-B1652C-PJ12AS
VPL-B1652C-PJ14AA
VPL-B1652C-PJ14AS
VPL-B1652C-PK12AA
VPL-B1652C-PK14AA
VPL-B1652F-CJ12AA
VPL-B1652F-CJ14AA
VPL-B1652F-CK12AA
VPL-B1652F-CK14AA
VPL-B1652F-PJ12AA
871F-N65BN80-Q4
871F-P50BP80-D4
871FM-D2NP11-E2
871FM-D2NP11-P3
871FM-M10BA30-E2
871FM-M10BA30-FP02
871FM-M1NP5-AP3
871FM-M1NP5-E2
871FM-M2NN8-E2
871FM-M2NN8-P3
871FM-M2NP5-E2
871FM-M2NP8-E2
871FM-M7BA20-E2
871FM-M7BA20-FD02
871FM-M7BA20-FP02
871FM-MV10BA30-FD02X
871FM-MV10BA30-FP02X
871FM-MV7BA20-FD02X
871FM-MV7BA20-FP02X
871FM-N3NP8-P3
871L-D40EP40-T3
871P-D20BN40-D4
VPL-B1652F-PJ12AS
VPL-B1652F-PJ14AA
VPL-B1652F-PJ14AS
VPL-B1652F-PK12AA
VPL-B1652F-PK14AA
VPL-B1652F-PK14AS
VPL-B1652F-QK12AA
VPL-B1652F-QK14AA
VPL-B1653C-CJ12AA
VPL-B1653C-CJ12AS
VPL-B1653C-CJ14AA
VPL-B1653C-CJ14AS
VPL-B1653C-CK12AA
VPL-B1653C-PJ12AA
VPL-B1653C-PJ14AA
VPL-B1653C-PK12AA
VPL-B1653C-PK14AA
VPL-B1653D-CJ12AA
VPL-B1653D-CJ14AA
VPL-B1653D-CK12AA
VPL-B1653D-CK14AA
VPL-B1653D-PJ12AA
VPL-B1653D-PJ14AA
VPL-B1653D-PJ14AS
VPL-B1653D-PK12AA
VPL-B1653D-PK14AA
VPL-B1654B-CJ12AA
VPL-B1654B-CJ14AA
VPL-B1654B-CK14AA
VPL-B1654B-PJ12AA
VPL-B1654B-PJ14AA
VPL-B1654B-PK14AA
VPL-B1654D-CJ12AA
VPL-B1654D-CJ14AA
VPL-B1654D-CJ14AS
VPL-B1654D-CK12AA
VPL-B1654D-CK14AA


VPL-B1306F-CJ14AA
VPL-B1306F-CJ12AA
VPL-B1306C-QJ12AA
VPL-B1306C-PK14AA
VPL-B1306C-PK12AA
VPL-B1306C-PJ14AS
VPL-B1306C-PJ14AA
VPL-B1306C-PJ12AS
VPL-B1306C-PJ12AA
VPL-B1306C-CK14AA
VPL-B1306C-CK12AA
VPL-B1306C-CJ14AS
VPL-B1306C-CJ14AA
VPL-B1306C-CJ12AA
VPL-B1304E-QK14AA
VPL-B1304E-QJ14AAhttp://www.yuwdz.com

产品推荐