100-K05ZA10
  • 100-K05ZA10

产品描述

A-B 售后质保一年

AB接触器100-K05ZA10

Allen-Bradley接触器100-K05ZA10 

罗克韦尔A-B IEC 小型接触器
 100-K IEC 小型接触器适用于面板空间宝贵的商业和轻工业应用项目。
这些小型设备宽度为 45 毫米,与标准 IEC 接触器相比,比较薄且对面板的深度要求较少。
 100-K 小型接触器是 Bulletin 100-M 接触器系列的替换产品系列。
特性
小尺寸
交流和直流的尺寸相同
全压非反转和反转接触器
5、9 和 12 A 接触器,额定电压 690V
IP2X 手指保护
可选的集成浪涌抑制器
与 Bulletin 193-K 双金属过载继电器兼容
主单元上符合 IEC 60947-4-1 的镜像触点以及符合 IEC 60947-5-1 的机械链接触点
软件升级测试

100-K05B10
100-K05D400
100-K05DJ400
100-K05KF200
100-K05WD10
100-K05WJ10
100-K05ZA01
100-K05ZA10
100-K05ZA300
100-K05ZD10
100-K05ZJ01
100-K05ZJ200
100-K05ZJ300
100-K09D01
100-K09D10
100-K09D300
100-K09DJ10
100-K09DJ300
100-K09DJ400
100-K09KA10
100-K09KA300
100-K09KF01
100-K09KF10
100-K09KF300
100-K09KG10
100-K09KJ300
100-K09KN01
100-K09KN400
100-K09KY10
100-K09VC10
100-K09ZA01M
100-K09ZD200
100-K09ZD400
100-K09ZJ01
100-K09ZJ01M
100-K09ZJ10
100-K09ZJ200
100-K09ZJ300
100-K09ZJ400
100-K09ZQ10
100-K09ZS01
100-K09ZS10
100-K09ZS200
100-K09ZT01
100-K09ZY01
100-K09ZY10
100-K12D10
100-K12D300
106D206
110-0002-06
110-0015-01
110-0090-06
110-0107-00
1195C-LK1
1202-C03
1202-C10
1202-C30
1202-C90
1202-H10
1204-RWC-17-A
1204-TFA1
1204-TFB2
129-106-1
1321-3LR180-B
1321-3R1-A
1321-3R1-C
1321-3R1-D
1321-3R100-B
1321-3R1000-B
1321-3R130-A
440L-AGST960
440L-AGWS0160
440L-AGWS0320
440L-AGWS0480
440L-AGWS0640
440L-AGWS0800
440L-AGWS0960
440L-AGWS1120
440L-AGWS1280
440L-AGWS1440
440L-AGWS1600
440L-AGWS1760
440L-ALAT
440L-ALBRK1
440L-AM0750300
440L-AM0750450
440L-AM0750600
440L-AM0750750
440L-AM0750900
440L-AM0751050
440L-AM0751200
440L-AM0751350
440L-AM0751500
440L-AM0751650
440L-AM0751800
440L-AM1250300
440L-AM1250450
440L-AM1250600
440L-AM1250750
440L-AM1250900
440L-AM1251050
440L-AM1251200
440L-AM1251350
440L-AM1251500
440L-AM1251650
440L-AM1251800
440L-AMBRK3
440L-AMBRK4
440L-AMIRR2
440L-AMSTD
440L-C4J0320YD
440L-C4J0480YD
440L-C4J0640YD
440L-C4J0800YD
440L-C4J0960YD
440L-C4J1120YD
440L-C4J1280YD


http://www.yuwdz.com

产品推荐