2711P-T9W21D8S
  • 2711P-T9W21D8S

产品描述

A-B 售后质保一年

2711P-T9W21D8S

罗克韦尔触摸屏2711P-T9W21D8S

图形终端操作触摸屏2711P-T9W21D8S

2711P PanelView Plus 6 1000
Bulletin 2711P PanelView Plus 6 1000 图形终端 PanelView Plus 6 1000 图形终端有分辨率为 640 x 480(很好小)的 18 位图形 10.4 英寸彩色平板显示器。
此终端支持通过键盘(32 个功能键)、触摸屏或键盘结合触摸屏提供的操作员输入。
2711P PanelView Plus 6 1250
Bulletin 2711P PanelView Plus 6 1250 图形终端 PanelView Plus 6 1250 图形终端有分辨率为 800 x 600(很好小)的 18 位图形 12.1 英寸彩色平板显示器。
此终端支持通过键盘(40 个功能键)、触摸屏或键盘结合触摸屏提供的操作员输入。
2711P PanelView Plus 6 1500
Bulletin 2711P PanelView Plus 6 1500 图形终端 PanelView Plus 6 1500 图形终端有分辨率为 1024 x 768(很好小)的 18 位图形 15 英寸彩色平板显示器。
此终端支持通过键盘(40 个功能键)、触摸屏或键盘结合触摸屏提供的操作员输入。

2711P-RTMC
2711P-RVESA01
2711P-RVT12
2711P-RY2032
2711P-RYKS
2711P-T10C21D8S
2711P-T10C21D8S-B
2711P-T10C22A9P
2711P-T10C22A9P-B
2711P-T10C22D8S
2711P-T10C22D8S-B
2711P-T10C22D9P
2711P-T10C22D9P-B
2711P-T10C22D9PK
2711P-T10C4A8
2711P-T10C4A9
2711P-T10C4D8
2711P-T10C4D9
2711P-T12C4A8
2711P-T12C4A9
2711P-T12C4D8
2711P-T12C4D8K
2711P-T12C4D9
2711P-T12W21D8S
2711P-T12W21D8S-B
2711P-T12W22A9P
2711P-T12W22A9P-B
2711P-T12W22D8S
2711P-T12W22D8S-B
2711P-T12W22D9P
2711P-T12W22D9P-B
2711P-T12W22D9P-BSHK
2711P-T12W22D9PK
2711P-T15C21D8S
2711P-T15C21D8S-B
2711P-T15C22A9P
2711P-T15C22A9P-B
2711P-T15C22D8S
2711P-T15C22D8S-B
2711P-T15C22D9P
2711P-T15C22D9P-B
2711P-T15C22D9PK
2711P-T15C4A8
2711P-T15C4A9
2711P-T15C4D8
2711P-T15C4D8TP
2711P-T15C4D9
2711P-T19C22A9P
2711P-T19C22A9P-B
2711P-T19C22D9P
2711P-T19C22D9P-B
2711P-T19C22D9PK
2711P-T4W21D8S
20-COMM-D-MX3
20-COMM-E
20-COMM-E-MX3
20-COMM-H
20-COMM-I
20-COMM-K
20-COMM-L
20-COMM-M
20-COMM-P
20-COMM-Q
20-COMM-R
20-COMM-R-MX3
20-COMM-S
20-COMM-S-MX3
20-HIM-A0
20-HIM-A3
20-HIM-A6
20-HIM-B1
20-HIM-C3S
20-HIM-C5S
20-HIM-C6S
20-HIM-H10
20-OPT-TC
1769-0F2
TLYA230PBJ64AA
1769-IF4
1756-DNB
1787-PLUG10R
22C-D030N103
1734-IB8
1734-OB8
1734-OE2V
1734-OE2C
1746-OW16
1747-L532
1786-RG6
20-HIM-A3
22B-D6P0N104
TLYA220PBJ62AA
1747-UIC
1746SC-NI8U
1746SC-INO4I
43GR-TBB25SL
800FM-JR4
22C-D010N103
20AC022A0AYNANC0
1769-IF4
1756-DNB
1786-RPFM
700-HB33Z24
1756-L55M13
1756-L55M13
1769-OF2
1769-PA4
22C-D030N103
1734-IT2I
1734-IT2I
1786-TPS
1756-L55M13
22A-D4P0N104
1756-IB16
1746-A7
20AC8P7A0AYNANC0
1769-L23EQBFC1B
800T-H32
1764-24BWA
1764-LSP
1769-IF8
1769-ECR
1756-L55
1756-IM16I
1756-OB16I
1769-PA4
1784-PCMK/B
1784-PCM6
1784-PCM5/B
1771-P7
1771-ASB
MTL2200
1769-OW8
1769-IQ16
1769-IF4
1769-OF2
1761-ENT-ENI
1606-XL240E


http://www.yuwdz.com

产品推荐