440R-N23126
  • 440R-N23126

产品描述

型号440R-N23126 供应商上海玉维电子技术有限公司

440R-N23126

供应AB安全继电器440R-N23126

上海玉维电子技术有限公司销售电子产品、仪器仪表、机电设备、电气成套设备、机械设备及配件、
产品包括:PLC模块、人机界面(触摸屏)、变频器、软启动器、低压断路器、安全继电器、负荷开关、保护器、接触器、继电器、按钮、指示灯,安全开关
,安全继电器,交换机,以太网交换机,光电转换器等
供应:Allen-Bradley  、ROCKWELL(AB-罗克韦尔)、美国N-TRON交换机等
AB-ROCKWELL罗克韦尔  红狮N-TRON交换机 等

440R-N23126 安全继电器安全继电器检查和监视安全系统,让机器启动或执行命令停止机器。
对于需要专门的逻辑设备才能实现安全功能的小型机器,单功能安全继电器是经济的解决方案。
如果需要大型及大量安全设备和小区域控制,则模块化和可配置监视安全继电器。
罗克韦尔单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。
此外,通过可选 EtherNet/IP 接口从 GSR 智能安全继电器收集的信息可大限度减少计划外停机时间,提率,助力实现互联企业。
Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器进一步扩展了此功能,甚至能够共享通过 GuardLink 串联连接的安全开关及安全传感器的诊断和状态信息


440E-L13042
440E-L13043
440E-L13043-P
440E-L13075
440E-L13131
440E-L13133
440E-L13135
440E-L13137
440E-L13139
440E-L13140
440E-L13141
440E-L13147
440E-L13149
440E-L13150
440E-L13152
440E-L13153
440E-L13155
440E-L13156
440E-L13163
440E-L13164
440E-L13165


440R-B23211
440R-C23136
440R-C23137
440R-C23139
440R-D22R2
440R-D22S2
440R-D23163
440R-D23164
440R-D23166
440R-D23168
440R-D23171
440R-D23201
440R-DG2R2T
440R-E23097
440R-E23098
440R-E23159
440R-E23161
440R-E23162
440R-E23191
440R-E23192
440R-E23193
440R-E23194
440R-E23195
440R-EM4R2
440R-EM4R2D
440R-ENETR
440R-F23027
440R-G23108
440R-G23110
440R-G23214
440R-G23215
440R-G23216
440R-GL2S2P
440R-GL2S2T
440R-J23102
440R-M23080
440R-M23082
440R-M23084
440R-M23085
440R-M23086
440R-M23088
440R-M23090
440R-M23092
440R-M23141
440R-M23143
440R-M23144
440R-M23145
440R-M23147
440R-M23148
440R-M23149
440R-M23151
440R-N23112
440R-N23113
440R-N23114
440R-N23116
440R-N23117
440R-N23118
440R-N23119
440R-N23120
440R-N23121
440R-N23123
440R-N23124
440R-N23125
440R-N23126
440R-N23127
440R-N23128
440R-N23129
440R-N23130
440R-N23131
440R-N23132
440R-N23132S
440R-N23133
440R-N23134
440R-N23135
440R-N23197
440R-P221AGS
440R-P226AGS-NNR
440R-P23071
440R-P4NANS
440R-S07139
440R-S07140
440R-S12R2
 QS18VP6R
 
QS18VP6LV 
QS18VN6LV
 
QS18VN6LP


S186E 
S18SN6L
 
S18SP6R 
S18SN6L
 
S18SN6R S18SP6D


S18SN6D 
S18SN6DL 
S18SP6DL
PBT46U 
PIT46U
D10AFPY


 Q60VR3AF2000
BRT-THG-1-100
BRT-THG-2-100
BRT-THG-3-100
LS2TP30-150Q88
LS2TP30-300Q88
LS2TP30-450Q88
LS2TP30-600Q88
LS2TP30-1050Q88
LS2TP30-1200Q88
Q45UBB63BC 
Q45BB6DXQ
Q45VR3LP 
Q45UBB63DAQ
Q45ULIU64ACR
Q45ULIU64BCR
Q452E 
Q45VR2R
QS30LDQ
OTBVN6 
OTBVP6
AT-FM-2A 
AT-FM-10K
R55F 
BT23S
Q126E  
Q12AB6R
Q12RB6R
Q12AB6FF50
Q236E  
Q23SN6R
Q45BB6LV
Q45VR2D
K30LGRYPQ
K50LGRA1YP 
K50LGRYPQ
T30UUPA 
T30UUNA
T30UINA 
T30UXIBQ8
LT3NI 
SM2A312LV
QS18UNA 
MQDC-415(RA) 
MQDC-430(RA)
VS1AP5C10
VS25EV 
VS2AN5R
VS2AP5R
T18SN6LPQ   
T18SP6LPQ
Q85VR3LP 
Q853E 
Q85VR3R
Q85VR3LP-B 
Q85VR3LP-T9
Q853E-B 
Q85VR3R-B
Q85BB62LP-B
Q20E 
Q20NR


BRT-2X2


BRT-THG-1-100 


BRT-THG-2-100


BRT-THG-3-100


LS2TP30-150Q88


LS2TP30-300Q88


LS2TP30-450Q88


LS2TP30-600Q88


LS2TP30-1050Q88


http://www.yuwdz.com

产品推荐