150-F480NBD
  • 150-F480NBD
  • 150-F480NBD

产品描述

A-B 产地美国 型号软启动器150-F480NBD 规格用途智能软启动控制器

软启动器150-F480NBD

美国AB智能软启动控制器150-F480NBD

150-F480NBD 
Description: SMC-Flex, Solid State Controller, Open, 480 A, 200...400Hp @ 460V AC, Input Volt.: 200...480V, Control Volt.: 100...240V AC


软启动器150-F480NBD低电压软启动器
罗克韦尔A-B  软启动器产品旨在降低设备的整体系统电源需求和设备磨损,从而大程度地降低成本。软启动器可以很方便地与智能电机控制解决方案集成,从而提高生产率,减少停机时间。
如果需要更经济实用的简单解决方案,该产品是替代变频器的理想选择。
罗克韦尔A-B SMC Flex 软启动器的电流范围为 5 - 1250 A。它们采用整体旁路和灵活的通信,具有性能、诊断和保护。
提供 5…1250 A 电流
使用额定电压:200…690V AC,50/60 Hz
包括九种启动和停止模式
包括三种低速模式
提供泵控制和制动控制选项
提供内置电子式电机过载保护功能
提供内置可控硅整流器 (SCR) 旁路/运行接触器
提供内置多语言背光 LCD 显示屏进行编程和监控
提供可选通信模块,支持多种网络
150-F108NBD
150-F108NBDB
150-F135NBD
150-F135NBDB
150-F201NBD
150-F201NBDB
150-F201NBR
150-F251NBD
150-F251NBDB
150-F251NCD
150-F25NBDB
150-F317NBD
150-F317NBDB
150-F361NBD
150-F361NBDB
150-F43NBD
150-F480NBD
150-F480NBDB
150-F60NBD
150-F85NBD

SK-H1-SVFB2-E1  
SK-H1-SVFB2-D1 
SK-H1-SINFB1-A0   
SK-H1-ASICBD-E416   
SK-H1-ASICBD-E590  
1762-IQ16
1762-OW16


150-C9NBD
156-B32CB3  
1606-XLE120E
1606-XLP25A
1606-XLPRED
1606-XLRED20-30
1606-XLRED40
1732D-8I8O1212D
1734-AENTR
1734-CTM
1734D-IB8XOB8E
1734-EP24DC
1734-IB8
1734-IE4C
1734-IV8
1734-OE4C
1734-OV8E
1734-RTBS
1734-TBS
1734-TOP
1746-FIO4I
1746-IM16
1746-NIO4I
1746-OB16E
1746-OW4
1747-ACN15
1747-L524
1747-SDN
1756-A10
1756-A13
1756-A4
1756-CN2R
1756-CNB
1756-CNBR
1756-CP3
1756-DHRIO
1756-DNB
1756-EN2T
1756-EN2TR
1756-ENBT
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB32
1756-IF16
1756-IF16H
1756-IF8
1756-IF8H
1756-IT6I
1756-JMPR
1756-L63
1756-L71
1756-L72
1756-L73
1756-N2
1756-OA8E 
1756-OB16E
1756-OB16I
1756-OB32
1756-OB8
1756-OF4
1756-OF8
1756-OV16E
1756-PA72
1756-PA75
1756-PA75R
1756-PAR2
1756-PB75R
1756-RIO
1756-RM2
1756-RMC1
1756-TBCH
1756-TBSH
1761-L16BBB
1762-IQ16
1762-IQ8
1762-IQ8OW6
1762-OB8
1762-OW16
1764-DAT
1766-L32BXB
1769-ADN
1769-CLL3
1769-ECL
1769-IA8I
1769-IF4
1769-L16ERBB1B
1769-L18ERBB1B
1769-L23QBFC1B
1769-L27ERM-QBFC1B
1769-L30ER
1769-L33ER
1769-L35CR
1769-OB8
1769-OW8
1770-CD10
1771-IQ
1783-US05T
1783-US8T
1784-KT
1784-PCD
1784-U2CN
1785-KE
1786-BNC
1786-BNCJ
1786-BNCP
1786-RG6
1791-8BR
1791-AIC
1791D-4CMCBL
1794-IB8
1794-OF4I
1794-OM8
1794-OV16P
1794-PS13
1794-TBNF
188-B1C010
188-B1C040
188-B1C200
188-B1C630
188-B2C010
188-B2C020
188-B2C030
188-B2C500
188-B3C060
188-B3C400
188-B3C500
188-K1C020 
188-K1C100 


http://www.yuwdz.com

产品推荐