1794-AENTR
  • 1794-AENTR

产品描述

A-B 产地美国 型号1794-AENTR

1794-AENTR

现货供应1794-AENTR

AB 罗克韦尔原装适配器模块1794-AENTR

供应AB-罗克韦尔全系列产品 

SLC500(1746/1747)、ControLogix(1756)、CompactLogix (1768、1769)、FlexLogix(1794)、
Micrologix 1761、1762、1763、1764、1766 、1734、RSLogix 500/5000软件、PanelView Plus 2711触摸屏
3、变频器、操作控制界面 软启动器 
直流驱动产品、变频器低压系列(PowerFlex4M/4/40/400交流变频器、PowerFlex 70/700/700H/700S交流变频器),
 操作控制界面触摸屏(2706-P,2711-K,2711-M,2711-P) 软启动器150系列 罗克韦尔A-B 1794 系列 I/O 模块可灵活地用于采用数字量、模拟量、
HART 模拟量和特殊功能 I/O 的应用项目,每个模块具有 4 到 32 个点。
您可以将数字量和模拟量 I/O 与安装和接线选件混合搭配使用数字量和模拟量模块以及许多特殊模块支持各种应用项目
通过带电插拔 (RIUP),可在系统运行期间更换模块和进行电缆连接
FLEX-I/O XT 极端环境模块适用于 -2-至 7-°C(-4 至 185 °F)
并与 ControlLogix-XT 极端环境系统兼容
提供敷形涂覆模块每个 I/O 模块都需要一个端子座,上面有用于 I/O 接线的连接点。
1794 FLEX I/O 数字量模块覆盖很广的电气范围密度为 8 至 32 个点
某些模块上提供了隔离型输入或输出、保护输出、电子熔丝或诊断
1794 FLEX I/O 模拟量模块可单独配置的通道 许多模块上都具有可选择的输入滤波器
单端或差分输入

1756-PA75
1794-IE12
8019010001R
8100063251R
22F-D6P0N103
1606-XLE240EE
25B-D010N114
25B-D1P4N114
108TX
1746-NO4I
1746-NI8
1746-IB16
1786-CTK
1786-BNC
25B-D1P4N114
22D-D4P0N104
43GR-TMC25SL
1756-BA2
SK-U1-FAN4-H3
1762-IF4  
1762-IF2OF2
1769-IF4I
22D-D4P0N104
100-C43N00
20-COMM-E
1783-ETAP
1734-I2EC
1756-BA2
1756-PA72
1769-OF4
1769-IF4
1783-US8T
108TX
VPLB0632TPJ14AA
1734-IB8S
1734-OB8S
1734-TOP
22D-D4P0N104
1786-TPS
1786-RG6
22-COMM-P
22D-D010N104
1769-L33ER
1769-PA4
1769-IQ16F
1769-OW8I
1769-IF8
1769-IF4XOF2
1769-HSC
1769-SDN
1769-ECR
2711P-B7C4A8
1769-IF4XOF2
1769-OW8I
1769-IF8
1769-L33ER
1769-ECR
1769-OF4
108TX
1794-ADN
1794-ADNK
1794-AENT
1794-AENTR
1794-AENTRXT
1794-APBDPV1
1794-CE1
1794-CE3
1794-CJC2
1794-IA16
1794-IA8
1794-IA8I
1794-IB10XOB6
1794-IB10XOB6XT
1794-IB16
1794-IB16D
1794-IB16XOB16P
1794-IB16XT
1794-IB32
1794-IB8
1794-IC16
1794-ID2


1786-BNC
1746-NI16I
1746-OX8
1746-NI8
1746-NO4I
1746-IB16
1746-OX8
VPL-B0633T-PJ12AA
VPL-B0631T-PK14AA
22P-D030N103
1766-L32BWA
22B-D012N104
108TX
708FXE2-SC-15
1756-CNB
708FXE2-SC-15
1756-A7
1756-A13
708TX
108TX
22F-D6P0N103
1734-IE2C
1734-IT2I
1734-IE2V
22A-D4P0N104
1769-OB32
1769-PA4
1756-BA2
1756-TPS
1734-OE4C
108TX
22F-A8P0N103
1746-NI16I
VPL-B0633T-PJ12AA
VPL-B0631T-PK14AA
1769-ASCII
440R-S13R2
1606-XLP15E
43CRTMC25SL
1794-IE8
440G-T27177
MPL-A1510V-VJ72AA
VPL-B0631T-PJ12AA 
1766-L32BWA
1769-IF4
1756-RM
20F1ANC140JN0NNNNN
 20HIMA6 
20-750-S
QS18VN6D
43GT-TMC25SL
43GR-TMC25SL
193-EC3DD
108TX
1746-P4
1746-IB32
1746-OB32
1746-NI8
1746-NO8I
1746-C9
1746-A10
1769-OW8
1606-XLE120E
VPL-B0631T-PK14A
106FX2-SC
20-COMM-E
440N-G02094
440N-Z21S16H
20-HIM-A6
20-HIM-A3
QS18VN6LP
1769-L33ER
1769-PA4
1769-IQ16F
1769-OW8I
1769-IF8
1769-IF4XOF2
1769-HSC
1769-ECR
20AC8P7A0AYNANC0
1786-BNC
1786-RG6
1794-OE12


http://www.yuwdz.com

产品推荐