1756-CNB	ControLogix通讯模块
  • 1756-CNB	ControLogix通讯模块

产品描述

A-B 产地美国 型号1756-CNB/E

1756-CNB/E ControLogix通讯模块

现货供应1756-CNB/E ControLogix通讯模块

A-B 罗克韦尔 1756系列CPU控制具有以下优点:
适合顺序、过程、传动、运动控制的模块化高性能控制平台
每个Controllogix控制器可以执行多个控制任务,减少需要的控制器数量,这样,解决故障更快。可以分别出发几个周期性任务以达到更高的性能水平。
Controllogix处理器、输入输出模块、通讯模块就像网络上的智能节点,可以在一个机架上使用多个处理器、通讯模块和输入输出模块。
通用的编程环境和Logix控制引擎。连接到NetLinx开放式网络从设备到车间再到信息管理层,支持三层网络通讯。
I/O模块种类繁多:模拟量、数字量和专用I/O模块满足应用要求。


1756-BATA ControLogix电池

1756-BATM ControLogix电池
1756-CNB ControLogix扫描模块
1756-CNBR ControLogix扫描模块
1756-CP3 ControLogix RS232电缆
1756-CPR2 ControLogix 电缆
1756-DHRIO ControLogix DH+和通用远程I/O模块
1756-DNB ControLogix扫描模块

AB(罗克韦尔)产品 1756-OF4
AB(罗克韦尔)产品 700-HD32Z12
AB(罗克韦尔)产品 700-HD33A1
AB(罗克韦尔)产品 800-X10
AB(罗克韦尔)产品 22C-D6PON103
AB(罗克韦尔)产品 1784-pcc
AB(罗克韦尔)产品 1771-OMD
AB(罗克韦尔)产品 1756-L61
AB(罗克韦尔)产品 1784-CF64
AB(罗克韦尔)产品 1756-PA72
AB(罗克韦尔)产品 1756-A10
AB(罗克韦尔)产品 1756-ENBT
AB(罗克韦尔)产品 1756-IB16I
AB(罗克韦尔)产品 1756-OB16I
AB(罗克韦尔)产品 1756-IF16
AB(罗克韦尔)产品 MVI56-ADM
AB(罗克韦尔)产品 1756-TBCH
AB(罗克韦尔)产品 1747-SDN   
AB(罗克韦尔)产品 1746-BAS    
AB(罗克韦尔)产品 1747-L543 
AB(罗克韦尔)产品 1747-L532
AB(罗克韦尔)产品 1746-P1
AB(罗克韦尔)产品 1747-L553
AB(罗克韦尔)产品 1746-NI8 
AB(罗克韦尔)产品 1756-L55M23
AB(罗克韦尔)产品 1747-BA
AB(罗克韦尔)产品 1756-BA1
AB(罗克韦尔)产品 22B-D010N104   
AB(罗克韦尔)产品 22B-D1P4N104
AB(罗克韦尔)产品 20AC011A0AYNANC0
AB(罗克韦尔)产品 22P-D010N103
AB(罗克韦尔)产品 440E-A13081 
AB(罗克韦尔)产品 440E-L13042
AB(罗克韦尔)产品 MTL5995
AB(罗克韦尔)产品 1746-NO4V
AB(罗克韦尔)产品 1756-CNBR
AB(罗克韦尔)产品 1756-PA75
AB(罗克韦尔)产品 1756-OB32/A
AB(罗克韦尔)产品 1756-IB32
AB(罗克韦尔)产品 1756-OF8
AB(罗克韦尔)产品 1756-IF16
AB(罗克韦尔)产品 20-HIM-A3     
AB(罗克韦尔)产品 20AENC1      
AB(罗克韦尔)产品 20BC8P7A0AYNANC0  
AB(罗克韦尔)产品 20HIMA3    
AB(罗克韦尔)产品 20COMMC     
AB(罗克韦尔)产品 20BENC1    
AB(罗克韦尔)产品 1784-U2DHP
AB(罗克韦尔)产品 1797-PS2N2
AB(罗克韦尔)产品 1756-IF16   
AB(罗克韦尔)产品 1756-OF4  
AB(罗克韦尔)产品 1756-IB16    
AB(罗克韦尔)产品 1756-OB16E 
AB(罗克韦尔)产品 1746-NR8
AB(罗克韦尔)产品 1747-PIC
AB(罗克韦尔)产品 20AC8P7A3AYNANCO
AB(罗克韦尔)产品 1769-OB16 
AB(罗克韦尔)产品 1769-IQ16  
AB(罗克韦尔)产品 2711-T10C15
AB(罗克韦尔)产品 1734-And
AB(罗克韦尔)产品 1734-IB8
AB(罗克韦尔)产品 1734-OW4
AB(罗克韦尔)产品 1792D-88HC
AB(罗克韦尔)产品 1794-IB16
AB(罗克韦尔)产品 1794-0W8
AB(罗克韦尔)产品 1794-TBNF
AB(罗克韦尔)产品 1756-BA1
AB(罗克韦尔)产品 1784-PKTX
AB(罗克韦尔)产品 1770-CD6
AB(罗克韦尔)产品 1771-NIS
AB(罗克韦尔)产品 9324-RLD600ZHE
AB(罗克韦尔)产品 1756-L61
AB(罗克韦尔)产品 1784-CF64
AB(罗克韦尔)产品 1756-A17
AB(罗克韦尔)产品 1794-TB3
AB(罗克韦尔)产品 1786-TPR
A-B 1746-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NO4I 2 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-C9 1 PLC附件 PLC 
A-B 1746-HSCE 1 周边产品 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-P2 15 电源单元 PLC 
A-B 1746-IB16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1746-IB32 5 数字量输入模块 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1746-IM16 15 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-N2 1 PLC附件 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-N2 10 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI16V 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NI4 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A10 10 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-NI8 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A13 8 PLC底板 PLC 
A-B 1746-NI8 13 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NIO4I 1 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-A7 5 PLC底板 PLC 
A-B 1756-ENBT 5 通讯模块 PLC 
A-B 1746-NO4I 6 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1746-NO4I 1 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-IB32 8 数字量输入模块 PLC 
A-B 1746-NO8I 5 模拟量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-NR8 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-IF8 5 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1746-OA16 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1756-L62 2 CPU单元 PLC 
A-B 1746-OB16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OB32 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB16 14 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 1 数字量输入/输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-OB32 10 数字量输出模块 PLC 
A-B 1756-OF8 8 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1756-PA72 10 电源单元 PLC 
A-B 1746-OW16 15 数字量输出模块 PLC 
A-B 1746-A10 1 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P1 9 PLC附件 PLC 
A-B 1746-A10 3 PLC底板 PLC 
A-B 1746-A7 2 PLC底板 PLC 
A-B 1746-P4 5 电源单元 PLC 
A-B 1747-BA 2 PLC附件 PLC 
A-B 1746-NI4 2 模拟量输入模块 PLC 
A-B 1747-L541 2 可编程终端 PLC 
A-B 1746-NO4I 7 模拟量输出模块 PLC 
A-B 1747-L542 2 可编程终端 PLC 
A-B 1747-L542 3 可编程终端 PLC 
A-B 1747-SN 2 存储器盒 PLC http://www.yuwdz.com

产品推荐