1756-PA75
  • 1756-PA75

产品描述

产品名称PLC电源 **A-B 产地美国 规格1756-PA75

PLC电源1756-PA75

1756-PA72   1756-PA75
ControlLogix 电源ControlLogix 电源与1756 框架一起使用,可直接为框架背板提供1.2V、
3.3V、5V 和24V 直流电源。可选择下列配置:
标准电源
您可在框架的左端直接安装标准电源,在此处可直接插入背板。
产品目录号 说明电压类别工作电压范围框架
1756-PA72 ControlLogix,标准120V/220V AC 85...265V AC 标准, A 系列与B 系列
1756-PB72 24V DC 18...32V DC 标准, A 系列与B 系列
1756-PA75 120V/220V AC 85...265V AC 标准B 系列
1756-PB75 24V DC 18...32V DC 标准B 系列
1756-PC75 48V DC 30...60V DC 标准B 系列
1756-PH75 125V DC 90...143V DC 标准B 系列

1756-L63XT
1756-L64
1756-L65
1756-L71
1756-L71K
1756-L71S
1756-L72
1756-L72EROM
1756-L72EROMS
1756-L72K
1756-L72S
1756-L72SK
1756-L73
1756-L73K
1756-L73S
1756-L73SK
1756-L73SXT
1756-L73XT
1756-L74
1756-L74K
1756-L75
1756-L75K
1756-L7SP
1756-L7SPK
1756-L7SPXT
1756-L83E
1756-L85E
1756-LSC8XIB8I
1756-LSP
1756-M02AE
1756-M02AS
1756-M03SE
1756-M08SE
1756-M08SEG
1756-M16SE
1756-N2
1756-N2XT
1756-OA16
1756-OA16I
1756-OA16IK
1756-OA16K
1756-OA8
1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OB16D
1756-OB16DK
1756-OB16E
1756-OB16EK
1756-OB16I
1756-OB16IEF
1756-OB16IEFK
1756-OB16IEFS
1756-OB16IS
1756-OB32
1756-OB32K
1756-OB8
1756-OB8EI
1756-OC8
1756-OF4
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-OF8
1756-OF8H
1756-OF8I
1756-OF8IH
1756-OF8IK
1756-OF8K
1756-OG16
1756-OH8I
1756-ON8
1756-OV16E
1756-OV32E
1756-OW16I
1756-OW16IK
1756-OX8I
1756-PA72
1756-PA72K
1762-OA8
1762-OB16
1762-OB32T
1762-OB8
1762-OF4
1762-OV32T
1762-OW16
1762-OW8
1762-OX6I
1762-RPLDIN2
1762-RPLDR2
1762-RPLRTB40
1762-RTC
1763-BA
1763-L16AWA
1763-L16BBB
1763-L16BWA
1763-L16DWD
1763-MM1
1763-NC01
1764-24AWA
1764-24BWA
1764-28BXB
1764-28BXB1
1764-DAT
1764-LRP
1764-LSP
1764-MM1
1764-MM1RTC
1764-MM2
1764-MM2RTC
1764-MM3
1764-MM3RTC
1764-RPLTB1
1764-RPLTB2
1764-RTC
1766-L32AWA
1766-L32AWAA
1766-L32BWA
1766-L32BWAA
1766-L32BXB
1766-L32BXBA
1766-MM1
1768-CNB
1768-CNBR
1768-ENBT
1768-EWEB
1768-KY1
1768-L43
1768-L43S
1768-L45
1768-L45S
1768-M04SE
1768-PA3
1768-PB3
1769-ADN
1769-AENTR
1769-ARM
1769-ASCII
1769-BA
1769-BOOLEAN
1769-CJC
1769-CLL1
1769-CLL3
1769-CRL1
1769-CRL3
1769-CRR1
1769-CRR3
1769-ECL
1769-ECR
1769-HSC
1769-IA16
1769-IA8I
1769-IF16C
1769-IF16V
1769-IF4
1769-IF4FXOF2F
1769-IF4I
1769-IF4XOF2
1769-IF8
1769-IG16
1769-IM12
1769-IQ16
1769-IQ16F
1769-IQ32
1769-IQ32T
1769-IQ6XOW4
1769-IR6
1769-IT6
1769-L16ER-BB1B
1769-L18ER-BB1B
1769-L18ERM-BB1B


1756-PA75
1756-PA75K
1756-PA75R
1756-PAR2
1756-PAR2K
1756-PAR2XT
1756-PAXT
1756-PAXTR
1756-PB72
1756-PB72K
1756-PB75
1756-PB75K
1756-PB75R
1756-PBR2
1756-PBR2K
1756-PBR2XT
1756-PBXT
1756-PBXTR
1756-PC75
1756-PH75
1756-PLS
1756-PSCA2
1756-PSCA2K
1756-PSCA2XT
1756-RIO
1756-RM2
1756-RM2K
1756-RM2XT
1756-RMC1
1756-RMC10
1756-RMC3
1756-SPESMNRM
1756-SPESMNSE
1756-SYNCH
1756-TBCH
1756-TBE
1756-TBNH
1756-TBS6H
1756-TBSH
1757-SRC1
1757-SRC3
1760-CBL-PC02
1760-CBL-PM02
1760-CONN-RJ45
1760-DNET
1760-DUB
1760-IA12XOW6I
1760-IB12XOB4IOF
1760-IB12XOB8
1760-IB12XOW4IF
1760-IB12XOW4IOF
1760-IB12XOW6I
1760-L12AWA
1760-L12AWA-NC
1760-L12AWA-ND
1760-L12BBB
1760-L12BBB-ND
1760-L12BWB
1760-L12BWB-NC
1760-L12BWB-ND
1760-L12DWD
1760-L12NWN
1760-L12NWN-ND
1760-L18AWA-EX
1760-L18AWA-EXND
1760-L18BWB-EX
1760-L18BWB-EXND
1760-L18DWD-EX
1760-L18NWN-EX
1760-L18NWN-EXND
1760-L20BBB-EX
1760-L20BBB-EXND


http://www.yuwdz.com

产品推荐