AB变频器25B-D013N114 5.5KW交流低压紧凑型
  • AB变频器25B-D013N114 5.5KW交流低压紧凑型

产品描述

AB变频器25B-D013N114 5.5KW交流低压紧凑型

应用场合:
应用场合:饮料和啤酒酿造工业 纤维和纺织工业 汽车工业 物料处理? 建材?电力、水/废水处理、纺织、食品、包装、半导体 石油、化工、电力、**、电子、通讯、建筑、造纸、等行业。
优势特点:性能强劲、操控灵活

选配的双端口EtherNet/IP 卡提供更多的连接选项,包括设备级环网(DLR) 功能
使用简明直观的软件简化编程,借助标准USB 接口加快变频器配置速度
动态LCD 人机接口模块(HIM) 支持多国语言,并提供描述性QuickView?滚动文本功能
提供针对具体应用(例如传送带、搅拌机、泵机、风机等应用项目) 的参数组,使用AppView?工具更快地启动、运行变频器
使用CustomView?工具定义自己的参数组
通过节能模式、能源监视功能和永磁电机控制降低能源成本
使用嵌入式安全断开扭矩功能帮助保护人员安全
可承受高达50 °C (122 °F) 的环境温度;具备电流降额特性和控制模块风扇套件,工作温度很好高可达70 °C (158 °F)
电机控制范围广,包括压频比、无传感器矢量控制、闭环速度矢量控制和永磁电机控制*
在同等功率条件下提供非常紧凑的外形尺寸

25B-D013N114 PowerFlex 525 5.5kW (7.5Hp) AC Drive
25B-D017N104 PowerFlex 525 7.5kW (10Hp) AC Drive
25B-D017N114 PowerFlex 525 7.5kW (10Hp) AC Drive
25B-D024N104 PowerFlex 525 11kW (15Hp) AC Drive
25B-D024N114 PowerFlex 525 11kW (15Hp) AC Drive
25B-D030N104 PowerFlex 525 15kW (20Hp) AC Drive
25B-D030N114 PowerFlex 525 15kW (20Hp) AC Drive
25B-D037N114 PowerFlex 525 18.5kW (25Hp) AC Drive
25B-D043N114 PowerFlex 525 22kW (30Hp) AC Drive
25B-D1P4N104 PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25B-D1P4N114 PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25B-D2P3N104 PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive
25B-D2P3N114 PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive
25B-D4P0N104 PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive
25B-D4P0N114 PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive
25B-D6P0N104 PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive
25B-D6P0N114 PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive
25B-E012N104 PowerFlex 525 7.5kW (10Hp) AC Drive
25B-E019N104 PowerFlex 525 11kW (15Hp) AC Drive
25B-E022N104 PowerFlex 525 15kW (20Hp) AC Drive
25B-E027N104 PowerFlex 525 18.5kW (25Hp) AC Drive
25B-E032N104 PowerFlex 525 22kW (30Hp) AC Drive
25B-E0P9N104 PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25B-E1P7N104 PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive
25B-E3P0N104 PowerFlex 525 1.5kW (2Hp) AC Drive
25B-E4P2N104 PowerFlex 525 2.2kW (3Hp) AC Drive
25B-E6P6N104 PowerFlex 525 4kW (5Hp) AC Drive
25B-E9P9N104 PowerFlex 525 5.5kW (7.5Hp) AC Drive
25B-V2P5N104 PowerFlex 525 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25B-V4P8N104 PowerFlex 525 0.75kW (1Hp) AC Drive
25B-V6P0N104 PowerFlex 525 1.1kW (1.5Hp) AC Drive
25C-A011N104 PowerFlex 527 2.2kW (3Hp) AC Drive
25C-A011N114 PowerFlex 527 2.2kW (3Hp) AC Drive
25C-A2P5N104 PowerFlex 527 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25C-A2P5N114 PowerFlex 527 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25C-A4P8N104 PowerFlex 527 0.75kW (1Hp) AC Drive
25C-A4P8N114 PowerFlex 527 0.75kW (1Hp) AC Drive
25C-A8P0N104 PowerFlex 527 1.5kW (2Hp) AC Drive
25C-A8P0N114 PowerFlex 527 1.5kW (2Hp) AC Drive
25C-B011N104 PowerFlex 527 2.2kW (3Hp) AC Drive
25C-B017N104 PowerFlex 527 4kW (5Hp) AC Drive
25C-B024N104 PowerFlex 527 5.5kW (7.5Hp) AC Drive
25C-B032N104 PowerFlex 527 7.5kW (10Hp) AC Drive
25C-B048N104 PowerFlex 527 11kW (15Hp) AC Drive
25C-B062N104 PowerFlex 527 15kW (20Hp) AC Drive
25C-B2P5N104 PowerFlex 527 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25C-B5P0N104 PowerFlex 527 0.75kW (1Hp) AC Drive
25C-B8P0N104 PowerFlex 527 1.5kW (2Hp) AC Drive
25C-CTM1 PowerFlex 527 Control Module
25C-CTMFC1 PowerFlex 527 Control Module Front Cover
25C-D010N104 PowerFlex 527 4kW (5Hp) AC Drive
25C-D010N114 PowerFlex 527 4kW (5Hp) AC Drive
25C-D013N104 PowerFlex 527 5.5kW (7.5Hp) AC Drive
25C-D013N114 PowerFlex 527 5.5kW (7.5Hp) AC Drive
25C-D017N104 PowerFlex 527 7.5kW (10Hp) AC Drive
25C-D017N114 PowerFlex 527 7.5kW (10Hp) AC Drive
25C-D024N104 PowerFlex 527 11kW (15Hp) AC Drive
25C-D024N114 PowerFlex 527 11kW (15Hp) AC Drive
25C-D030N104 PowerFlex 527 15kW (20Hp) AC Drive
25C-D030N114 PowerFlex 527 15kW (20Hp) AC Drive
25C-D037N114 PowerFlex 527 18.5kW (25Hp) AC Drive
25C-D043N114 PowerFlex 527 22kW (30Hp) AC Drive
25C-D1P4N104 PowerFlex 527 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25C-D1P4N114 PowerFlex 527 0.4kW (0.5Hp) AC Drive
25C-D2P3N104 PowerFlex 527 0.75kW (1Hp) AC Drive
25C-D2P3N114 PowerFlex 527 0.75kW (1Hp) AC Drive
25C-D4P0N104 PowerFlex 527 1.5kW (2Hp) AC Drive
25C-D4P0N114 PowerFlex 527 1.5kW (2Hp) AC Drive
25C-D6P0N104 PowerFlex 527 2.2kW (3Hp) AC Drive
25C-D6P0N114 PowerFlex 527 2.2kW (3Hp) AC Drive
25C-E012N104 PowerFlex 527 7.5kW (10Hp) AC Drive
25C-E019N104 PowerFlex 527 11kW (15Hp) AC Drive
25C-E022N104 PowerFlex 527 15kW (20Hp) AC Drive
http://www.yuwdz.com

产品推荐