1763-L16BWA CPU模块
  • 1763-L16BWA CPU模块

产品描述

控制器模块1763-L16BWA

现货供应控制器模块1763-L16BWA 

上海玉维电子技术有限公司现货供应控制器模块1763-L16BWA

控制器模块1763-L16BWA

现货供应控制器模块1763-L16BWA 


特性和优点

CompactLogix 5370 L3 控制器是经济实惠的可扩展控制解决方案,非常适合从小型单机设备到高性能分度盘、撬装式过程设备、装箱机、开箱机、包装设备等广泛应用项目。
机器制造商和终用户可以充分利用这些控制器的特性来削减成本:
支持基于EtherNet/IP 的集成运动控制
支持设备级环形(DLR) 网络拓扑结构
内置储能模块,无需锂电池
支持现有的 1769 I/O
采用可拆卸式 1 GB 安全数字 (SD)
卡,提升数据完整性
灵活选择内存容量,高可达 3 MB
新增适用于危险场合的特性(NSE 版)
支持Kinematics,无需额外的机器人控制器和软件
开放式套接字功能支持Modbus TCP 以及打印机、条形码阅读器和服务器等设备
MicroLogix 1000 控制器基于市场良好的 SLC 500 控制器家族的架构,
该控制器处理速度快、指令功能强大、通讯方式灵活,
从而可以提供紧凑、廉价的解决方案。
MicroLogix 1000 按照所带数字量I/O 点数划分,有多种型号:10 点、16 点或者32 点。带有模拟量I/O 的控制器有20 
点数字量和4 通道模拟量输入(2 个电压型输入和2 个电流型输入)以及一个模拟量输出(可以配置成电压型或者电流型)
MicroLogix 1000 控制器的模拟量I/O 电路内嵌在控制器的底部,无需额外扩展模块,因此处理速度快,价格低廉。
MicroLogix 1000 控制器使用罗克韦尔RSLogix 500 和RSMicro 
编程软件,同 MicroLogix 和SLC 500 控制器家族使用同一种编程软件。
1786-RG6
1769-SM2
700-CF310E
1783US8T
22D-D4P0N104
1746A10
1784-CF128
1769-ECR
1762-OW16
1762-IQ16
1784-PKTX
1764-24BWA
1746-OB16
1794-IE8
1763-L16BWA
1762IQ16
1762-OB16
1786-RG6
1786-TPS
1786-XT
BELDEN 9463
6GK52042BB102AA3
6ES71534AA010XB0
6AG11240QC024AX0
1485C-P1-A150
1746-OW16
1747-L542
1794-IE8XOE4
1794-IE12
1756-CNBR
9422ATDF-631
9422 ATCF331
9422 ATCF331
9422 ATCF331
9422-R2
9422 ATCF331
9001K3L7GH13
9001K3L7RH13
1756IF8H
1606XLE240EE
1794-IE8
1784-PKTX
1747-L542
20-HIM-A3
20-COMM-E
20AC022A0AYNANC0
1762L24BWA
1769L32
2097V34PR3
1786-CTK
1769OF2
1746P2
1794-TB3
1746-OV16
1769-L32E
20HIMA3
100-C09KJ10
100-C12KJ10
100-C23KJ10
100-C16KJ10
140M-C2E-C16
140M-C2E-C20
140M-C2E-B40
140MC2EC10
1761-CBL-PM02
1794AENT
20AENC1
EK21085001
1794IE4XOE2
1794IE4XOE2
DILM225A/22
1786TPS
1786XT
1734IT21
1769OF2
1769OF2
S3C6410XH-66
708TX
1756-PA72
1746-OB32
1747-L542
1764LRP
1769-OF4I
1746OB16


http://www.yuwdz.com

产品推荐