1769-OB16P 美国AB数字量输出模块
  • 1769-OB16P 美国AB数字量输出模块
  • 1769-OB16P 美国AB数字量输出模块
  • 1769-OB16P 美国AB数字量输出模块

产品描述

上海玉维电子技术有限公司

销售:
BANNER全系列 /N-TRON全系列/德国SEW电机/PILZ传感器 /OMEGA 全系列/
美国罗克韦尔-AB全系列产品1756/1746/1769/1794/1784/1783/1786/1761/1764/1762/1763/2711/2711P/
150-/193/100-C/100-D/22C-D/20AC/20BC/440G/440T//模块/变频器/电机/等全系列

1769-OB16P 美国AB数字量输出模块

1753-PCS-USBM
1756-A10
1756-A13
1756-A13K
1756-A17
1756-A17K
1756-A4
1756-A4K
1756-A7
1756-A7K
1756-A7XT
1756-BA1
1756-BA2
1756-BATA
1756-BATM
1756-CFM
1756-CJC
1756-CN2
1756-CN2R
1756-CN2RK
1756-CN2RXT
1756-CNB
1756-CNBR
1756-CNBRK
1756-CP3
1756-CPR2
1756-CPR2D
1756-CPR2U
1756-DHRIO
1756-DNB
1756-EN2F
1756-EN2T
1756-EN2TK
1756-EN2TR
1756-EN2TRK
1756-EN2TRXT
1756-EN2TSC
1756-EN2TXT
1756-EN3TR
1756-ENBT
1756-ENBTK
1756-ESMCAPK
1756-ESMCAPXT
1756-ESMNRMK
1756-ESMNSE
1756-ESMNSEK
1756-EWEB
1756-HIST1G
1756-HIST2G
1756-HSC
1756-HYD02
1756-IA16
1756-IA16I
1756-IA16IK
1756-IA16K
1756-IA32
1756-IA8D
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16DK
1756-IB16I
1756-IB16IF
1756-IB16IFK
1756-IB16ISOE
1756-IB16K
1756-IB32
1756-IB32K
1756-IC16
1756-IF16
1756-IF16H
1756-IF16K
1756-IF6CIS
1756-IF6I
1756-IF8
1756-IF8H
1756-IF8I
1756-IF8IH
1756-IF8IK
1756-IF8K
1756-IG16
1756-IH16I
1756-IH16ISOE
1756-IM16I
1756-IM16IK
1756-IN16
1756-IR12
1756-IR6I
1756-IRT8I
1756-IRT8IK
1756-IT16
1756-IT6I
1756-IT6I2
1756-IV16
1756-IV32
1756-JMPR
1756-L61
1756-L61S
1756-L62
1756-L62S
1756-L63
1756-L63S
1756-L63XT
1756-L64
1756-L65
1756-L71
1756-L71K
1756-L71S
1756-L72
1756-L72EROM
1756-L72EROMS
1756-L72K
1756-L72S
1756-L72SK
1756-L73
1756-L73K
1756-L73S
1756-L73SK
1756-L73SXT
1756-L73XT
1756-L74
1756-L74K
1756-L75
1756-L75K
1756-L7SP
1756-L7SPK
1756-L7SPXT
1756-L83E
1756-L85E
1756-LSC8XIB8I
1756-LSP
1756-M02AE
1756-M02AS
1756-M03SE
1756-M08SE
1756-M08SEG
1756-M16SE
1756-N2
1756-N2XT
1756-OA16
1756-OA16I
1756-OA16IK
1756-OA16K
1756-OA8
1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OB16D
1756-OB16DK
1756-OB16E
1756-OB16EK
1756-OB16I
1756-OB16IEF
1756-OB16IEFK
1756-OB16IEFS
1756-OB16IS
1756-OB32
1756-OB32K
1756-OB8
1756-OB8EI
1756-OC8
1756-OF4
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-OF8
1756-OF8H
1756-OF8I
1756-OF8IH
1756-OF8IK
1756-OF8K
1756-OG16
1756-OH8I
1756-ON8
1756-OV16E
1756-OV32E
1756-OW16I
1756-OW16IK
1756-OX8I
1756-PA72
1756-PA72K
1762-OA8
1762-OB16
1762-OB32T
1762-OB8
1762-OF4
1762-OV32T
1762-OW16
1762-OW8
1762-OX6I
1762-RPLDIN2
1762-RPLDR2
1762-RPLRTB40
1762-RTC
1763-BA
1763-L16AWA
1763-L16BBB
1763-L16BWA
1763-L16DWD
1763-MM1
1763-NC01
1764-24AWA
1764-24BWA
1764-28BXB
1764-28BXB1
1764-DAT
1764-LRP
1764-LSP
1764-MM1
1764-MM1RTC
1764-MM2
1764-MM2RTC
1764-MM3
1764-MM3RTC
1764-RPLTB1
1764-RPLTB2
1764-RTC
1766-L32AWA
1766-L32AWAA
1766-L32BWA
1766-L32BWAA
1766-L32BXB
1766-L32BXBA
1766-MM1
1768-CNB
1768-CNBR
1768-ENBT
1768-EWEB
1768-KY1
1768-L43
1768-L43S
1768-L45
1768-L45S
1768-M04SE
1768-PA3
1768-PB3
1769-ADN
1769-AENTR
1769-ARM
1769-ASCII
1769-BA
1769-BOOLEAN
1769-CJC
1769-CLL1
1769-CLL3
1769-CRL1
1769-CRL3
1769-CRR1
1769-CRR3
1769-ECL
1769-ECR
1769-HSC
1769-IA16
1769-IA8I
1769-IF16C
1769-IF16V
1769-IF4
1769-IF4FXOF2F
1769-IF4I
1769-IF4XOF2
1769-IF8
1769-IG16
1769-IM12
1769-IQ16
1769-IQ16F
1769-IQ32
1769-IQ32T
1769-IQ6XOW4
1769-IR6
1769-IT6
1769-L16ER-BB1B
1769-L18ER-BB1B
1769-L18ERM-BB1B


1756-PA75
1756-PA75K
1756-PA75R
1756-PAR2
1756-PAR2K
1756-PAR2XT
1756-PAXT
1756-PAXTR
1756-PB72
1756-PB72K
1756-PB75
1756-PB75K
1756-PB75R
1756-PBR2
1756-PBR2K
1756-PBR2XT
1756-PBXT
1756-PBXTR
1756-PC75
1756-PH75
1756-PLS
1756-PSCA2
1756-PSCA2K
1756-PSCA2XT
1756-RIO
1756-RM2
1756-RM2K
1756-RM2XT
1756-RMC1
1756-RMC10
1756-RMC3
1756-SPESMNRM
1756-SPESMNSE
1756-SYNCH
1756-TBCH
1756-TBE
1756-TBNH
1756-TBS6H
1756-TBSH
1757-SRC1
1757-SRC3
1760-CBL-PC02
1760-CBL-PM02
1760-CONN-RJ45
1760-DNET
1760-DUB
1760-IA12XOW6I
1760-IB12XOB4IOF
1760-IB12XOB8
1760-IB12XOW4IF
1760-IB12XOW4IOF
1760-IB12XOW6I
1760-L12AWA
1760-L12AWA-NC
1760-L12AWA-ND
1760-L12BBB
1760-L12BBB-ND
1760-L12BWB
1760-L12BWB-NC
1760-L12BWB-ND
1760-L12DWD
1760-L12NWN
1760-L12NWN-ND
1760-L18AWA-EX
1760-L18AWA-EXND
1760-L18BWB-EX
1760-L18BWB-EXND
1760-L18DWD-EX
1760-L18NWN-EX
1760-L18NWN-EXND
1760-L20BBB-EX
1760-L20BBB-EXND
1760-LDF
1760-LDFC
1760-LDFCA
1760-MM1
1760-MM2
1760-MM2B
1760-MM3
1760-NDC
1760-OW2
1760-PICOSOFTM
1760-PICOSOFTPROM
1760-RM-PICO
1760-RPLCONN
1760-SIM
1760-TERM1


1783-BMS06SA
1783-BMS06SGA
1783-BMS06SGL
1783-BMS06SL
1783-BMS06TA
1783-BMS06TGA
1783-BMS06TGL
1783-BMS06TL
1783-BMS10CA
1783-BMS10CGA
1783-BMS10CGL
1783-BMS10CGN
1783-BMS10CGP
1783-BMS10CL
1783-BMS12T4E2CGL
1783-BMS12T4E2CGNK
1783-BMS12T4E2CGP
1783-BMS20CA
1783-BMS20CGL
1783-BMS20CGN
1783-BMS20CGP
1783-BMS20CGPK
1783-BMS20CL
1783-BMS4S2SGA
1783-BMS4S2SGL
1783-EMS04T
1783-EMS08T
1783-ETAP
1783-ETAP1F
1783-ETAP2F
1783-HMS16T4CGN
1783-HMS16TG4CGN
1783-HMS16TG4CGR
1783-HMS4C4CGN
1783-HMS4EG8CGN
1783-HMS4EG8CGR
1783-HMS4S8E4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGN
1783-HMS4SG8EG4CGR
1783-HMS4T4E4CGN
1783-HMS8S4CGN
1783-HMS8SG4CGN
1783-HMS8SG4CGR
1783-HMS8T4CGN
1783-HMS8TG4CGN
1783-HMS8TG4CGR
1783-HMS8TG8EG4CGN
1783-HMS8TG8EG4CGR
1783-MCF
1783-MS06T
1783-MS06T-CC
1783-MS10T
1783-MS10T-CC
1783-MX04E
1783-MX04S
1783-MX04T04E
1783-MX08F
1783-MX08F-CC
1783-MX08S
1783-MX08T
1783-MX08T-CC
1783-NATR
1783-RMCF
1783-RMS06T
1783-RMS10T
1783-SFP100FX
1783-SFP100LX
1783-SFP1GLX
1783-SFP1GSX
1783-SRKIT
1783-US14T2S
1783-US16T
1783-US4T1F
1783-US4T1H
1783-US5T
1783-US5TG
1783-US6T2F
1783-US6T2H
1783-US6TG2CG
1783-US7T1F
1783-US7T1H
1783-US8T
1783-ZMS16TA
1783-ZMS24TA
1783-ZMS4T4E2TGP
1783-ZMS8T8E2TGP
1783-ZMS8TA
1784-CF128
1784-CP
1784-CP10
1784-CP11
1784-CP14
1784-CP6
1784-CP7
1784-PCC1
1784-PCD1
1784-PCIC
1784-PCICS
1784-PCIDS
1784-PCM2
1784-PCM5
1784-PCM6
1784-PKTCS
1784-PKTX
1784-PKTXD
1784-SD1
1784-SD2
1784-U2CN
1784-U2DHP
1784-U2DN
1785-ACC5LB
1785-ENET
1785-L40B
1785-L40C
1785-L40C15
1785-L40E
1785-L60B
1785-L80B
1785-L80C
1785-L80C15
1785-L80E
1785-ME16
1786-BNC
1786-BNC2TNC
1786-BNCJ
1786-BNCJI
1786-BNCP
1786-CP
1786-CTK
1786-FS10
1786-FS100
1786-FS20
1786-FS200
1786-FS60
1786-RG6
1786-RG6F
1786-RPA
1786-RPA-CC
1786-RPCD
1786-RPCD-CC
1786-RPFM
1786-RPFM-CC
1786-RPFRL
1786-RPFRXL
1786-RPFRXL-CC
1786-RPFS
1786-TCAP
1786-TCT2BD1
1786-TJPR
1786-TNCJ4
1786-TNCJI4
1786-TNCL10
1786-TNCLP4
1786-TNCLXT4
1786-TPR
1786-TPRT2T
1786-TPS
1786-TPST2T
1786-TPYR
1786-TPYS
1786-XT
1787-PLUG10R
1787-RSCABL
1787-USADPTR
1788-CN2DN
1788-CN2DN-CC
1788-CN2FFR
1788-CN2PAR
1788-CNC
1788-CNCR
1788-CNF
1788-DNBO
1788-EN2DN
1788-EN2DNR
1788-EN2FFR
1788-EN2PAR
1788-ENBT
1788-FBJB4R
1788-FBJB6
1789-L10
1789-L60
1790-0B16X
1790-0V16X
1790-0W8X
1790-15CMCBL
1790-16BV0X
1790-7CMCBL
1790-8BV8BX
1790-8BV8VX
1790-T0A8X
1790-T0B16X
1790-T0V16X
1790-T0W8X
1790-T16BV0X
1790-T8A0X
1790-T8BV8BX
1790-T8BV8VX
1790D-0B16
1790D-0V16
1790D-0W6
1790D-8BV8B
1790D-8BV8V
1790D-N0C2
1790D-N4C0
1790D-T0A6
1790D-T0B16
1790D-T0B32
1790D-T0V16
1790D-T0V32
1790D-T0W6
1790D-T16BV0
1790D-T16BV16B
1790D-T16BV16V
1790D-T32BV0
1790D-T4R0
1790D-T4T0
1790D-T8A0
1790D-T8BV8B
1790D-T8BV8V
1790D-TN0C2
1790D-TN0V2
1790D-TN4C0
1790D-TN4V0
1791-0A16
1791-0A32
1791-0B16
1791-0B32
1791-16A0
1791-16AC
1791-16B0
1791-16BC
1791-24A8
1791-24AR
1791-24B8
1791-24BR
1791-32A0
1791-32B0
1791-8AC
1791-8AR
1791-8BC
1791-8BR
1791-N4C2
1791-N4V2
1791-NDC
1791-NDV
1791-TB2
1791DS-IB12
1791DS-IB16
1791DS-IB4XOW4
1791DS-IB8XOB8
1791DS-IB8XOBV4
1791ES-IB16
1791ES-IB8XOBV4
1792D-0B4D
1792D-8BVT8CD
1792D-CB18JP
1794-ACN15
1794-ACN15K
1794-ACNR
1794-ACNR15
1794-ACNR15XT
1794-ADN


1794-AENT
1794-AENTR
1794-AENTRXT
1794-APBDPV1
1794-CE1
1794-CE3
1794-CJC2
1794-IA16
1794-IA8
1794-IA8I
1794-IB10XOB6
1794-IB10XOB6XT
1794-IB16
1794-IB16D
1794-IB16XOB16P
1794-IB16XT
1794-IB32
1794-IB8
1794-IC16
1794-ID2
1794-IE12
1794-IE4XOE2
1794-IE4XOE2XT
1794-IE8
1794-IE8H
1794-IE8XOE4
1794-IE8XT
1794-IF2XOF2I
1794-IF2XOF2IXT
1794-IF4I
1794-IF4IXT
1794-IF8IH
1794-IF8IHNFXT
1794-IG16
1794-IH16
1794-IJ2
1794-IJ2XT
1794-IM16
1794-IM8
1794-IP4
1794-IR8
1794-IRT8
1794-IRT8XT
1794-IT8
1794-IV16
1794-IV32
1794-LBL
1794-N2
1794-NM1
1794-OA16
1794-OA8
1794-OA8I
1794-OB16
1794-OB16D
1794-OB16P
1794-OB16PXT
1794-OB32P
1794-OB8
1794-OB8EP
1794-OB8EPXT
1794-OE12
1794-OE4
1794-OE4XT
1794-OE8H
1794-OF4I
1794-OF4IXT
1794-OF8IH
1794-OG16
1794-OM16
1794-OM8
1794-OV16
1794-OV16P
1794-OV32
1794-OW8
1794-OW8XT
1794-PS13
1794-PS3
1794-TB2
1794-TB3
1794-TB32
1794-TB32S
1794-TB37DS
1794-TB3G
1794-TB3GK
1794-TB3GS
1794-TB3GSK
1794-TB3K
1794-TB3S
1794-TB3SK
1794-TB3T
1794-TB3TK
1794-TB3TS
1794-TB3TSK
1794-TB62DS
1794-TBN
1794-TBNF
1794-TBNK
1794-VHSC
1796-CNET32
1797-ACNR15
1797-BCNR
1797-BIC
1797-BOOT
1797-CE1S
1797-CE3S
1797-CEC
1797-EXMK
1797-IBN16
1797-IE8
1797-IE8H
1797-IE8NF
1797-IJ2
1797-INS
1797-IRT8
1797-OB4D
1797-OE8
1797-OE8H
1797-PS1E
1797-PS1N
1797-PS2E2
1797-PS2N2
1797-RPA
1797-RPFM
1797-TB3
1797-TB3S
1797-TCAP
1797-TPR
1797-TPS
1797-TPYR
1797-TPYS
1797-XT
1799-12SPCON
1799-AUXCON
1799-BRKD
1799-COV20
1799-COV32
1799-COVZC
1799-D10U10B
1799-D10U10BZC
1799-D10U10V
1799-D16U16B
1799-D16U16BL
1799-D16U16V
1799-D16U16VL
1799-DNC5MMS
1799-DNETCON
1799-DNETSCN2R
1799-DNETSCON
1799-DSCCON
http://www.yuwdz.com

产品推荐