A-B/罗克韦尔变频器22P-D072A103
  • A-B/罗克韦尔变频器22P-D072A103
  • A-B/罗克韦尔变频器22P-D072A103
  • A-B/罗克韦尔变频器22P-D072A103

产品描述

上海玉维电子技术有限公司

销售美国AB 罗克韦尔**产品

22P-D072A103

交流风机水泵变频器22P-D072A103

AB 罗克韦尔变频器简介:

针对种类繁多的应用要求,PowerFlex变频器提供丰富多样的电机控制解决方案。从开环转速调节到**的位置、转速和转矩控制,
PowerFlex系列变频器可以满足从简单到苛刻的应用要求。在硬件、软件、安全性和封装方面,该系列产品也提供了丰富的选择来满足您的需求


根据应用要求来选择专用变频器和各种选件,可有效缩减用户的总拥有成本
通过针对特定应用的控制功能来提高生产效率,例如用于吊装应用的TorqProv?功能和用于油井应用的停泵控制
通过**诊断和异常工作参数通知功能,防止意外停机
可使用软件、工具和向导轻松地进行组态和调试
可扩展且灵活的电机控制


针对种类繁多的应用要求,PowerFlex变频器提供丰富多样的电机控制解决方案。从开环转速调节到**的位置、转速和转矩控制,
PowerFlex系列变频器可以满足从简单到苛刻的应用要求。在硬件、软件、安全性和封装方面,该系列产品也提供了丰富的选择来满足您的需求


根据应用要求来选择专用变频器和各种选件,可有效缩减用户的总拥有成本
通过针对特定应用的控制功能来提高生产效率,例如用于吊装应用的TorqProv?功能和用于油井应用的停泵控制
通过**诊断和异常工作参数通知功能,防止意外停机
可使用软件、工具和向导轻松地进行组态和调试

常用规格型号:

22P-D022N103
22P-D030N103
22P-D038A103
22P-D04**103
22P-D060A103
22P-D072A103
22P-D088A103
22P-D10**103
22P-D142A103
22P-D170A103
22P-D208A103
22P-D260A103
22P-D310A103
22A-B4P5N104
22D-D017N104
22D-D1P4N104
22P-D370A103
22P-D460A103
22P-D6P0N103
22-HIM-A3
22-HIM-C2S
25B-D024N114
25B-D030N114
25B-D037N114
25B-D043N114
25B-A2P5N104
25B-A4P8N104
25B-A2P5N114

440G-T27177
43GT-MBS00SL
1734-EP24DC
1734-IB8S
1734-OB8S
1734-FPD
20-COMM-E
1746-NI8
1769-OW16
22A-D4P0N104
TLD011F
1762-OW16
800TA1D1
1786-BNC
1786-TPS
22F-D6P0N103


1769-L33ER
1769-IF4XOF2
1769-IF8
1769-IQ16F
1769-OW8I
1769-OF4
1769-HSC
1746-NI8
22A-D4P0N104
1786-TPS
1756-PA75
2711P-T6C20D8
1769-OW16
440GT27177
800TA1D1
1756-IM16I
1756-TBCH
1756-PA75
2711P-K4M20D8
1734-EP24DC
1734-IB8S
1734-OB8S
1734-FPD
1769-PA4
1769-L33ER
1769-IF8
1769-IF4X0F2
1769-HSC
1769-IQ16F
1769-OW8I
1769-ECR
1746-P2
1746-NI8
1769-IF8
1769-IF4X0F2
1769-HSC
1769-IQ16F
1769-OW8I
QS18VN6LP
1769-IM12
1769-OW16
440GMT47038
1756-OB16I
1756-TBCH
1756-PA75
1756-IM16I
1756-TBCH
1769-PA4
1769-L33ER
1769-IF8
1769-HSC
1769-IQ16F
1769-OW8I
1769-ECR
1769-IF4
1769-IM12
1769-OW16
1769-IF8
1769-HSC
1769-IQ16F
1769-OW8I
1769-IF4XOF2
1761-CBL-PM02
1794-IM8
440GMT47038
43GTMBS00SL
17560B16I
140DDI35300   
140DD035300
140ACI03000
140AC013000
1786RG6F
Q60VR3AF2000
440KC21088
440GT27177
100C09D10
140MC2EB40
1762OB16
1786RG6
1746OB32
1769IF4
20-COMM-C
Q60VR3AF2000
0
0
140DDI35300?
140DD035300 
140ACI03000 
140AC013000
1756-IF16
1756-OB32
1756-TBCH
440K-E33078
104TX
1734-RTB
1734-IB2
1769-IF4XOF2
1746-OB16
1746-P2
1746-NI8
1761-L32BWB
GN-B2330
33103
22D-D4P0N104
1606-XLP100E
1762-OB16
1756-IF16
1756-OB32
1756-TBCH
440GT27177
100C09D10
140MC2EB40
440KC21088
440KE33078
1794-OB32P
1794-OB32P
2097-V3PR1-LM
43GTMBS00SL
440EL13043
700HN222
700HK32Z24
1794-IM8
309FX-N-ST
22D-D4P0N104
1746-NI8
1746-NO8I
1783-US5T
20AC3P**0AYNNNC0
20AC3P**0AYNNNC0
20AC5P0A0AYNNNC0
20AC8P7A0AYNNNC0
20AC01**0AYNANC0
20AC3P**0AYNANC0
20AC8P7A0AYNANC0
1606-XL120D
2711P-B7C4A8
BK5250


http://www.yuwdz.com

产品推荐