1786-XT 终端电阻
  • 1786-XT 终端电阻

产品描述

1786-XT 终端电阻

现货供应1786-XT 终端电阻

上海玉维电子技术有限公司

分销产品包括:可编程控制器(PLC)、交换机、、变频调速器、传动系统、软启动器、智能电机保护器、
网络产品、低压电器及软件产品等
产品广泛应用于电力、水/废水处理、石化、轻工、冶金、汽车、涂料、港口、食品、包装、半导体 石油、
化工、电力、、电子、通讯、建筑、造纸、等行业。
承蒙广大客户的厚爱,公司得以迅速发展,公司期盼着您----尊敬的客户,继续给予我们支持和信赖。

主营: BANNER全系列 /N-TRON全系列//美国罗克韦尔-AB全系列
AB 1756 1746 1747 1761 1762 1763 1764 1768 1769 1606 2711 2711P 变频器等全系列
 A-B C0NT ROILOGIX、 A-B SLC500、A-B MICROLOGIX 、
A-B C0MPACTLOGIX,A-B MICRO800,A-B PLC-5 ,BANNER
涉及的有:AB-ROCKWELL、Baldor、、Sick  美国N-Tron全系列

1786-XT 终端电阻

现货供应1786-XT 终端电阻【诚信经营】【质量保证】【进口原装】
【超大库存】【顺丰速运】【欢迎抢购】
1786-BNC
1786-BNC2TNC
1786-BNCJ
1786-BNCJI
1786-BNCP
1786-CP
1786-CTK
1786-FS10
1786-FS100
1786-FS20
1786-FS200
1786-FS60
1786-RG6
1786-RPA
1786-RPA-CC
1786-RPCD
1786-RPCD-CC
1786-RPFM
1786-RPFM-CC
1786-RPFRL
1786-RPFRXL
1786-RPFRXL-CC
1786-RPFS
1786-TCAP
1786-TCT2BD1
1786-TJPR
1786-TNCJ4
1786-TNCJI4
1786-TNCL10
1786-TNCLP4
1786-TNCLXT4
836T-D462JX19
836T-D462JX20
836T-D462JX21X15
836T-D462JX22X15
836T-D462JX23X15
836T-D462JX24X15
836T-D462JX29
836T-D462JX40
836T-D462JX81X15
836T-D463J
836T-D463JN15
836T-D463JX15

2711P-T6C20D8
2711P-K10C4D8
2711P-K6C20D8
2711P-K6C20A8
2711P-K7C4D8
2711P-RDB7C
2711P-RDB10C
2711P-RDK7C
2711P-RDT10C
2711P-RDT12C
2711P-RDT15C
2711P-RDT7C
2711P-RN15S
2711P-RN6
2711P-RP8A
2711P-RP8D
2711P-RP9A
2711P-RP9D
2711P-B10C4D8
2711P-T10C4A8
2711P-T10C4D8
2711P-T10C4D9
2711P-T12C4A8
2711P-T12C4D8
2711P-T12C4D8K
2711P-T12C4D9
2711P-T15C4D8
2711P-T15C4D9
2711P-T6C20A8
2711P-T6C20D8
2711P-T6M20D8
2711P-T7C4A8
2711P-T7C4D8
2711P-T7C4D9
2711R-T10T


22-COMM-C
1794-ACN15 
1794-IB32
1794-IB16
1794-OB32P
1794-OB16
1784-PCMK/B
150-C25NBD
1747-L552
1746-OB32
1746-IB32
1786-TPS
1746-NO4I
1746-NO4V
1784-PCM5
1747-N2
22B-D2P3N104
1771-OMD
1771-OAD
1747-L542
1746-P2
1746-A7
1746-IB16
1746-OB16
1746-NI4
1746-OW16
1746-IM16
1746-OW16
1746-NI8
1746-IB16
1746-OW16I
1756-CNB
1756-IF16
1756-IB16
2711-K6C20
22C-D045A103
1771-IBN
1786-RPFM/A
1786-RPA/B
1756-OF8
1756-IF8
1756-BA2
1784-CF64
1756-L61
1747-L551
1746-P4
1746-NI16I
1746-NO8I
1746-IB32
1746-OW16
1746-A10
1746-NO4I
1747-L553
1746-NI8
1746-OB32
1746-P4
1746-IB32
1746-A13
1747-SDN
2090-XXNPMP-16S15
2094-PRS6
2094-PRS7
1786-RG6
1784-PKTX
800FM-JR2
800FM-JR4
2208E/CC/VH/LH/XX/FH/XX/XX/2FE/ENG 
20-60RS232-15M
20-750-1132C-2R
20-750-1132D-2R
20-750-1133C-1R2T
20-750-20COMM
20-750-20COMM-F1
20-750-2262C-2R
24V直流数字量输入(6)w/模拟量I/O,槽A z 20C-DA1-A
115V交流数字量输入(6)w/模拟量I/O,槽A z 20C-DA1-B
115V数字量输出(6)w/数字量I/O,槽A z 20C-DO1
2262 I/O(24V),带2个继电器输出 20-750-2262C-2R
2262 I/O(115V),带2个继电器输出 20-750-2262D-2R
2263 I/O(24V),带继电器1和晶体管输出2 20-750-2263C-1R2T


20-750-2262D-2R
20-750-2263C-1R2T
20-750-ACTE1-F6
20-750-APS
20-750-ATEX
20-750-BNETIP
20-750-BUS1A-F8
20-750-BUS2-F8
20-750-BUS2-F9
20-750-BUS3-F10
20-750-BUS3-F8
20-750-BUS3-F9
20-750-BUS4-F8
20-750-BUS4-F9
20-750-BUS5-F10
20-750-BUS5-F8
20-750-BUS5-F9
20-750-BUS6-F9
20-750-C1-C770D740
20-750-C6-C770D740
20-750-C6-E510F500
20-750-CART1-F8
20-750-CBPEMCCM1-F8
20-750-CFANKIT-F8
20-750-CNETC
20-750-DB1-D1
20-750-DB1-D1A
20-750-DB1-D2
20-750-DCBB1-F6
20-750-DCBB1-F7
20-750-DENC-1
20-750-DNET
20-750-DUCT2-F8
20-750-DUCT4-F8
20-750-EMC1-F1
20-750-EMC1-F2
20-750-EMC1-F3
20-750-EMC1-F4
20-750-EMC1-F5
20-750-EMC2-F2
20-750-EMC2-F3
20-750-EMC2-F45
20-750-EMC3-F5
20-750-EMC3-F6
20-750-EMC3-F7
20-750-EMCBUS1-F8
20-750-EMCCM1-F8
20-750-EMCCM1-F9
20-750-EMCSSM1-F8
20-750-ENC-1
20-750-ENETR
20-750-FAN3-F8
20-750-FCBL1-F10
20-750-FCBL1-F8
20-750-FLNG1-F2
20-750-FLNG1-F3
20-750-FLNG1-F4
20-750-FLNG1-F5
20-750-FLNG4-F6
20-750-FLNG4-F7
20-750-FLTR1-F8
20-750-HOOD1-F8
20-750-I1-C460D430
20-750-I1-C540D485
20-750-I1-C567D545
20-750-I1-C650D617
20-750-I1-C750D710
20-750-I1-C770D740
20-750-I1B-C460D430
20-750-I1B-C540D485
20-750-I1B-C567D545
20-750-I1B-C650D617
20-750-I1B-C750D710
20-750-I1B-C770D740
20-750-I1B-E295F265
20-750-I1B-E355F330
20-750-I1B-E395F370
20-750-I1B-E435F415
20-750-I1B-E460F460
20-750-I1B-E510F500
20-750-I2B-C460D430
20-750-I2B-C540D485
20-750-I2B-C567D545
20-750-I2B-C650D617
20-750-I2B-C750D710
20-750-I2B-C770D740
20-750-I2B-E295F265
20-750-I2B-E355F330
20-750-I2B-E395F370
20-750-I2B-E435F415
20-750-I2B-E460F460
20-750-I2B-E510F500
20-750-IP20GI-F2
20-750-MACP-CD-F8M
20-750-MACP-CD-F9M
20-750-MACP-CD-TVSS
20-750-MACP-E-F8M
20-750-MACP-E-F9M
20-750-MACP-EF-TVSS
20-750-MACP-F-F8M
20-750-MACP-F-F9M
20-750-MCART1
20-750-MCPOD1-F8M
20-750-MCPOD2-F8M
20-750-MCTRLBUS-CONN1
20-750-MDCP1-CD-F8M
20-750-MDCP1-EF-F8M
20-750-MDCREC1-F8M
20-750-MEXTBAY1
20-750-MFOC-1K5
20-750-MFOC-4K0
20-750-MFOC-5K4
20-750-MFOC-6K8
20-750-MFTB1-F8
20-750-MI1-C302D302
20-750-MI1-C540D505
20-750-MI1-C585D545
20-750-MI1-C770D740
20-750-MI1-E395F370
20-750-MI1-E545F505
20-750-MI2-C585D545
20-750-MI2-C770D740
20-750-MI2-E395F370
20-750-MI2-E545F505
20-750-MI3-C302D302
20-750-MI3-C540D505
20-750-MI3-C585D545
20-750-MI3-C770D740
20-750-MI3-E395F370
20-750-MI3-E545F505
20-750-MINV-ATIP


http://www.yuwdz.com

产品推荐