A-B罗克韦尔伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA
  • A-B罗克韦尔伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA

产品描述

A-B罗克韦尔伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA

美国A-B罗克韦尔原装进口伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA

伺服电机的特点:


1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;
2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转;
3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;
4、稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合;
5、及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内;
6、舒适性:发热和噪音明显降低。
Allen-Bradley :Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级电机连接到 Kinetix 5500 伺服驱动器并与其一起运行,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。这些电机基于具有高动态性能的成熟 MP 技术,有助于提高可靠性并实现大批量生产。这些电机只需要一条电缆就可提供反馈、电机制动器和电机电源 — 可以缩短安装与调试时间,简化接线,减少库存。VPF 食品级电机不仅具备率、高转矩功能,还具备可满足食品饮料应用项目独特需求的专门特性。
VPL 低惯量伺服电机
通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
经过优化以匹配变频器额定值,可地确定系统规格
提供 6 种框架尺寸
提供 0.46…33.0 Nm 的额定扭矩
基于成熟的磁芯 MP 技术
通过单一电缆提供反馈、电机制动和电机电源
Kinetix VPF 食品级伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-CJ12AS 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-CK14AA 动力副低惯性伺服电动机

440G-S36005
45CSA-103608-M0634
VPL-B0631T-CJ12AA
800FM-LMP43
20BD034A0AYNACC1
20G11TD740AN0NNNNN
700-HA33Z06
100-K09ZJ10
440K-T11307
440N-G02161
440G-LZAM1
800F-15Y
100-C97A10
873C-DDAV1000E2
800HC-QRBH2RD1
2711P-RDT12H
800H-NR103
140M-C2E-C20-BX
889R-R3AEA-5
855E-20FN4
140G-R12I3-E30-Z1
440F-M1633BYNN
888M-M12AE-12F
140G-N5I4-E12-Z1
1794-OV32
800FP-MT64
800B-KM2A
100-C85KJ00
MPM-B1302F-SJ74AA
2090-SCVP8-0
194E-CA63E
837-H1AX150
20F1AGD361AN0NNNNN
440F-EEAHC01600
W70
440R-H23196
1492-MR8X12V1-50
1492-N36
509-COD
100-C23EJ01
440T-MSALE100F
837-A8
42KL-F2LBL-A2
140M-C2E-A40-KY
20G11LC1K4JN0NNNNN
SK-G1-CVR3-F7
445L-R4L0840YD
440E-A13065
TLY-A110T-HJ64AA
9358-HSTS2350M
800FD-F5X01
700-CF310EA
800H-2HAM7
140G-M-TC3H
855TP-B24D4
440F-M0610DBNN
889N-F3AEC-12F
800T-VAF7MCF
9521-L010ENM
MPAR-NE36126
800H-Y17J
100-DS1-B11
VPL-B1153F-CJ14AA
800FM-LE7MN3WX10
22A-D2P3N104
800G-XBM
2090-CFBM4DF-CEAA15
800H-AR9AP


http://www.yuwdz.com

产品推荐