输入模块1794-IB8
  • 输入模块1794-IB8
  • 输入模块1794-IB8
  • 输入模块1794-IB8

产品描述

输入模块1794-IB8

:A-B 产地:美国

供应商:上海玉维电子

输入模块1794-IB8

特点:编程简单方便  控制强大 适应性强 抗干扰能力强 性价比高安装方便  
应用领域:钢铁;石油;化工;电力;建材;机械制造;汽车;轻纺;交通运输;环保;工业控制 


主营: BANNER全系列 /N-TRON全系列//美国罗克韦尔-AB全系列


AB 1756 1746 1747 1761 1762 1763 1764 1768 1769 1606 2711 2711P 变频器等全系列
 A-B C0NT ROILOGIX、 A-B SLC500、A-B MICROLOGIX 、
A-B C0MPACTLOGIX,A-B MICRO800,A-B PLC-5 ,BANNER
涉及的有:AB-ROCKWELL、Baldor、、Sick  美国N-Tron全系列
 
BRT-THG-2-100
BRT-THG-3-100
LS2TP30-150Q88
LS2TP30-300Q88
LS2TP30-450Q88
LSTP30-600Q88
QS18VN6R
 PBT46U
 PIT46U
D10AFPY 
Q60VR3AF2000
BRT-2X2
BRT-THG-1-100 
BRT-THG-2-100
BRT-THG-3-100

RDB-B29019-7B72AA
RDB-B29024-3B72AA
RDB-B29024-7B72AA
RDB-B29026-3B72AA
RDB-B29026-7B72AA
RDB-B29029-3B72AA
RDB-B29029-7B72AA
RDB-B29034-3B72AA
RDB-B29034-7B72AA
RDB-B29036-3B72AA
RDB-B29036-3T72AA
RDB-B29036-7B72AA
RDB-B29039-3B72AA
RDB-B29039-7B72AA
RDB-B41014-3B72AA
RDB-B41014-7B72AA
RDB-B41016-3B72AA
RDB-B41016-7B72AA
RDB-B41018-3B72AA
RDB-B41018-7B72AA
RDB-B41024-3B72AA
RDB-B41024-7B72AA
RDB-B41026-3B72AA
RDB-B41026-7B72AA
RDB-B41035-3B72AA
RDB-B41035-7B72AA
RKCJS-D2MNA1-A2
RKCJS-D2MNA1-Y4
RKCJS-D2MPA1-A2
RKCJS-D2MPA1-Y4
RKCJS-P2MNA2-A2
RKCJS-P2MNA2-Y4
RKCJS-P2MPA2-A2
RKCJS-P2MPA2-Y4
RKCJS-T2MNA1-A2
RKCJS-T2MNA1-Y4

LS2TP30-150Q88
QS186E 
QS18VN6DB


QS18VN6D 
QS18VN6LP
QS18VN6R 
QS18VP6D
QS18VP6LP 
QS18VP6R


S186E 
S18SN6L


S18SP6R 
S18SN6L
S18UUA
S18UIA


http://www.yuwdz.com

产品推荐