输入模块1794-IB32
  • 输入模块1794-IB32
  • 输入模块1794-IB32
  • 输入模块1794-IB32

产品描述

输入模块1794-IB32

数字量32路输入模块1794-IB32

:AB  产地:美国

供应商:上海玉维电子

罗克韦尔A-B系列产品


PLC模块、人机界面(触摸屏)、变频器、软启动器、低压断路器、负荷开关、保护器、接触器、继电器、按钮、指示灯:
MicroLogix 1000 PLC1761系列模块;MicroLogix 1100 PLC1763系列模块;MicroLogix 1200 PLC1762系列模块;;MicroLogix 1400 PLC1766系列模块;MicroLogix 1500 PLC1764系列模块;COMPACTLOGIX PLC 1769系列模块;CONTROLLOGIX PLC 1756系列模块;FLEXLOGIX PLC1794系列模块;SLC 500 PLC1746系列模块;PLC-5  1771系列模块;


特点:编程简单方便  控制强大 适应性强 抗干扰能力强 性价比高安装方便  
应用领域:钢铁;石油;化工;电力;建材;机械制造;汽车;轻纺;交通运输;环保;工业控制 


主营: BANNER全系列 /N-TRON全系列//美国罗克韦尔-AB全系列

1794-IB16XOB16P
1794-IB16XT
1794-IB32
1794-IB8
1794-IC16
1794-ID2
1794-IE12
1794-IE4XOE2
1794-IE4XOE2XT
1794-IE8
1794-IE8H
1794-IE8XOE4
1794-IE8XT
1794-IF2XOF2I
1794-IF2XOF2IXT
1794-IF4I
1794-IF4IXT
1794-IF8IH
1794-IF8IHNFXT
1794-IG16
1794-IH16
1794-IJ2
1794-IJ2XT
1794-IM16
1794-IM8
1794-IP4
1794-IR8
1794-IRT8
1794-IRT8XT
1794-IT8
1794-IV16
1794-IV32
1794-LBL
1794-N2
1794-NM1
1794-OA16
1794-OA8
1794-OA8I
1794-OB16
1794-OB16D
1794-OB16P
1794-OB16PXT
1794-OB32P
1794-OB8
1794-OB8EP
1794-OB8EPXT
1794-OE12
1794-OE4
1794-OE4XT
1794-OE8H
1794-OF4I
1794-OF4IXT
PIT26U
 
PIT26UHF
 
PIT43TS
 
PIT43TS1
 
PIT43TT
 
PIT1X46U
 
PIT46U
 
PIT46U HF
 
PIT46UC
 
PIT46UHT1
 
PIT66U
 
PITF26U
 
PITP16U
 
 特殊应用塑料光纤传感器
 
BMT16.6S-HT
 
LMT.756.6S-HT
 
P12-C1
 
P22-C1
 
P22-C1
 
PBE46UTMLLP
 
PBE46UTMLLPHT1
 
PBE46UTMNL
 
PDIS46UM12
 
PDIS46UHFM12
 
PIE46UT
 
PIE66UTMNL
 
PIES46UT
 
TGR3/8MPFMQ
 
PDI46U-LLD
 
PLI-A10
 
  塑料定制光纤
 
PBA26UM3.5X.6
 
PBCAT23TS
 
PBCT23TMT7
 
PBCT46UM7/16HX
 
PBE46UTMLLPMA8
 
PBF43TSM.5X.19
 
PBFM450UMNCM1
 
PBP26UMTFEMVC
 
PBPS46UM.7X1.5
 
PBPS46UMT
 
PBR1X166T
 
PBT46UMHXMBMP
 
PBTPS46UMKC
 
PDIS46UM3.2
 
PDIS46UM4.5
 
PDIS46UM5MA
 
PDIS46UM8MSL30
 
PDIT26TP
 
PDIT4100U
 
PIAT46UM.4X.4MT
 
PIL415U
 
PIPS66UMSQMAP
 
PIRS1X166UMPM.75
 
PIRS1X166UMPM2.2
 
PTIU216TP
 
 无接口单根及双根塑料光纤
 
PIU230U
 
PIU260U
 
PIU430U
 
PIU4600U
 
PIU630U
 
PIU660U
 http://www.yuwdz.com

产品推荐