1769-OB16 CompactLogix 16点数字输出模块
  • 1769-OB16 CompactLogix 16点数字输出模块
  • 1769-OB16 CompactLogix 16点数字输出模块
  • 1769-OB16 CompactLogix 16点数字输出模块

产品描述

1769-OB16 输出模块

数字量16路输入模块1769-OB16 

1769-OB16  CompactLogix 16点数字输出模块

可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。
它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,
并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。PLC控制器主要是指数字运算操作电子系统的可编程逻辑控制器,
用于控制机械的生产过程。也是公共有限公司、电源线车等的名称缩写
PLC主要:,美国AB,ABB,松下,西门子,三菱,欧姆龙,台达,富士,施耐德等等
该控制器处理速度快、指令功能强大、通讯方式灵活,
从而可以提供紧凑、廉价的解决方案。
MicroLogix 1000 按照所带数字量I/O 点数划分,有多种型号:10 点、16 点或者32 点。带有模拟量I/O 的控制器有20 
点数字量和4 通道模拟量输入(2 个电压型输入和2 个电流型输入)以及一个模拟量输出(可以配置成电压型或者电流型)
MicroLogix 1000 控制器的模拟量I/O 电路内嵌在控制器的底部,无需额外扩展模块,因此处理速度快,价格低廉。
MicroLogix 1000 控制器使用罗克韦尔RSLogix 500 和RSMicro 
编程软件,同 MicroLogix 和SLC 500 控制器家族使用同一种编程软件。
1769-OB16 CompactLogix 16点数字输出模块
1769-OB16P CompactLogix 16点数字输出模块
1769-OB32 CompactLogix 32点数字输出模块
1769-OB8 CompactLogix 8点数字输出模块
1769-OF2 CompactLogix 2点模拟输出模块
1769-OF4CI CompactLogix 4点模拟输出模块
2715-T12WA
2715-T12WA-B
2715-T12WD
2715-T12WD-B
2715-T15CA
2715-T15CA-B
2715-T15CD
2715-T15CD-B
2715-T19CA
2715-T19CA-B
2715-T19CD
2715-T19CD-B
2715-T7CA
2715-T7CA-B
2715-T7CD
2715-T7CD-B
2715-T9WA
2715-T9WA-B
2715-T9WD
2715-T9WD-B
280-BRCAP-M25
280-FAM22F
280-FAM22M
280-FAM35F
280-FAM35M
280-M22F-M1
280-M22M-M1
280-M24F-M1
280-M24M-M1
280-M35F-M1
280-M35F-M3
280-M35M-M1
280-M35M-M3
280-MTR22-LC
280-MTR22-M10
280-MTR22-M12
280-MTR22-M14
280-MTR22-M1D
280-MTR22-M20
280-MTR22-M3
280-MTR22-M3D
280-MTR22-M4
280-MTR22-M6
280-MTR22-M8
280-MTR35-LC
280-MTR35-M10
280-MTR35-M14
280-MTR35-M20
280-MTR35-M3
280-MTR35-M6
280-MTRF22-M10
2711P-6RSA
2711P-B10C10D2
2711P-B10C10D6
2711P-B10C1D2
2711P-B10C1D6
2711P-B10C4A8
2711P-B10C4A9
2711P-B10C4D8
2711P-B10C4D9
2711P-B12C10D2
2711P-B12C10D6
2711P-B12C1D2
2711P-B12C1D6
2711P-B12C4A8


http://www.yuwdz.com

产品推荐