MPL-A1510V-VJ72AA伺服电机
  • MPL-A1510V-VJ72AA伺服电机
  • MPL-A1510V-VJ72AA伺服电机

产品描述

MPL-A1510V-VJ72AA伺服电机

罗克韦尔伺服电机MPL-A1510V-VJ72AA

Allen-Bradley :Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级电机连接到 Kinetix 5500 伺服驱动器并与其一起运行,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。这些电机基于具有高动态性能的成熟 MP 技术,有助于提高可靠性并实现大批量生产。这些电机只需要一条电缆就可提供反馈、电机制动器和电机电源 — 可以缩短安装与调试时间,简化接线,减少库存。VPF 食品级电机不仅具备率、高转矩功能,还具备可满足食品饮料应用项目独特需求的专门特性。
VPL 低惯量伺服电机
通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
经过优化以匹配变频器额定值,可地确定系统规格
提供 6 种框架尺寸
提供 0.46…33.0 Nm 的额定扭矩
基于成熟的磁芯 MP 技术
通过单一电缆提供反馈、电机制动和电机电源
Kinetix VPF 食品级伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631U-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632F-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0632T-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633M-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0633T-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-CJ12AS 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0751M-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752E-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752F-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-CK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0752M-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753E-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753E-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753E-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753E-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753E-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753E-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753E-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753F-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753F-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753F-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753F-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753F-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753F-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753F-PK14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753M-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753M-CJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753M-PJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753M-PJ14AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0753M-PK12AA 动力副低惯性伺服电动机


伺服电机的特点:


1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;
2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转;
3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;
4、稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合;
5、及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内;
6、舒适性:发热和噪音明显降低。


购买须知:
1.以上虚拟价格,真实价格购前咨询,价格库存偶有变化。
2.全新,价格优惠,量多采购可提供更好折扣,欢迎咨询。
3.自购买之日起享受一年质保及售后服务(人为损坏和不可抗自然力损坏除外)
4.部分订货产品须预付全额30%,现货全款到账发货!根据客户要求可开具17%增值税!详情请咨询上海玉维电子。 
2711P-RSACDIN
2711P-T10C4B2
2711P-RP
800F-X01
800F-X10
1492-SPU 240VAC
1756-PA72/B
logix 5561
1756-ba1
1756-OF4
1756-M02AS
1756-IV32
1756-OB16E
1756-OB16IS


1756-A10/B
1756-BATM A
2090-UXLF-HV330
2098-DSD-HV220
100-C600*00 24VDC
2093-AM01
2093-AM02
2093-AMP1
2093-AMP2
2093-AMP5
2093-ASP06
2093-PRF
2093-PRS1
2093-PRS2
2093-PRS3
2093-PRS4
2093-PRS5
2093-PRS7
2093-PRS8S
2094-AC05-M01-S
2094-AC05-MP5-S
2094-AC09-M02-S
2094-AC16-M03-S
2094-AC32-M05-S
2094-AL09
2094-AL15S
2094-AL25S
2094-AL50S
2094-AL75S
2094-AM01-S
2094-AM02-S
2094-AM03-S
2094-AM05-S
2094-AMP5-S
2094-ANCON-1
2094-ANINV-2
2094-BC01-M01-M
2094-BC01-M01-S
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-MP5-S
2094-BC02-M02-M
2094-BC02-M02-S
2094-BC04-M03-M
2094-BC04-M03-S
2094-BC07-M05-M
2094-BC07-M05-S
2094-BL02
2094-BL10S
2094-BL25S
2094-BL50S
2094-BL75S
2094-BM01-M
2094-BM01-S
2094-BM02-M
2094-BM02-S
2094-BM03-M
2094-BM03-S
2094-BM05-M
2094-BM05-S
2094-BMP5-S
2094-BNCON-1
2094-BNINV-2
2094-BSP2
2094-EN02D-M01-S0
2094-EN02D-M01-S1
2094-PRF
2094-PRS1
2094-PRS2
2094-PRS3
2094-PRS4
2094-PRS5
2094-PRS6
2094-PRS7
2094-PRS8
2094-SE02F-M00-S0
2094-SE02F-M00-S1
2094-SEPM-B24-S
2094-XL75S-C1
2094-XL75S-C2
2094-XNBRKT-1
2094-XNCON-2
2094-XNINV-1
2094-XNIPIM-1
2094-XNLIM-2
2094-XNSHT-1
2097-CONN1
2097-F1
2097-F2
2097-F4
2097-F5
2097-F6
2097-MEM
2097-PGMR
2097-R2
2097-R3
2097-R4
2097-R6
2097-R7
2097-TB1
2097-V31PR0
2097-V31PR0-LM
2097-V31PR2
2097-V31PR2-LM
2097-V32PR0
2097-V32PR0-LM
2097-V32PR2
2097-V32PR2-LM
2097-V32PR4
2097-V32PR4-LM
2097-V33PR1
2097-V33PR1-LM
2097-V33PR3
2097-V33PR3-LM
2097-V33PR5
2097-V33PR5-LM
2097-V33PR6
2097-V33PR6-LM
2097-V34PR3
2097-V34PR3-LM
2097-V34PR5
2097-V34PR5-LM
2097-V34PR6
2097-V34PR6-LM
2098-DSD-005
2098-DSD-005-DN
2098-DSD-005-SE
2098-DSD-005X
2098-DSD-005X-DN
2098-DSD-005X-NV1
2098-DSD-010
2098-DSD-010-DN
2098-DSD-010-SE
2098-DSD-010X
2098-DSD-010X-DN
2098-DSD-020
2098-DSD-020-DN
2098-DSD-020-SE
2098-DSD-020X
2098-DSD-020X-DN
2098-DSD-030
2098-DSD-030-DN
2098-DSD-030-SE
2098-DSD-030X
2098-DSD-030X-DN
2098-DSD-075
2098-DSD-075-DN


http://www.yuwdz.com

产品推荐