1747-L551 CPU控制器
  • 1747-L551 CPU控制器
  • 1747-L551 CPU控制器
  • 1747-L551 CPU控制器

产品描述

 1747-L551

 1747-L551  CPU控制器 


 1747-L551 特点: 功能强大,全面满足应用项目需要;模块式设计;先进的指令集;丰富的输入输出模块;

SLC 500抗振性强,耐高温,抗电磁干扰,专门针对工业现场恶劣的工作环境而设计;

RSLOGIX500编程软件使用简单,方便,纠错能力强,可以大程度发挥控制器的性能。 

上海现货 1747-L551 全新原装 1747-L551 美国AB

1769-OB32 
1768-EWEB
1768-CNB 
1769-ECL
800T-FXP16A
1756-OB16E
KCI-22T4
2711P-B6C20A
2711P-RN15C
1746-A13
1756-BA1
1757-SRM
1756-CNBR

 1747-L551

 1747-L551  CPU控制器 


2711-B5A20
2711-T10C20
2711-K5A8
1746-A10
1746-NR4
1746-IB16
1746-OB16
1746-NIO4I
1747-KFC15
1747-L514
1746-P4
22B-D010N104
22COMMC
MTL5995
MTL5053
1746-P2 
1747-L541
1746-IA8
1746-N2
1746-OA8
1746-OX8
1746-A10
2711PK6M8D
1746-NI4
1786-TPS
MVI56-3964R
1784-PKTX
22BD4P0N104
1747-L532
1756-BA1
1756-ENBT
1756-L62
1756-A10 10模
1756-PA72  220VAC
1794-PS13 24VDC
1756-ENBT
1794-ACNR15
1756-0F8
1756-IF16  4~20mA
1794-IE8
1794-IR8  0~200度  PT100
MVI56-MNET
1771-NIS
1771-OFE2
1492-PD31123
1492-BE
1756-A13
2090-UXBB-DM15
2090-U3BB-DM12
1756-IT6I
1756-M16SE
1756-OF4
1756-A7
1756-A10

 1747-L551

 1747-L551  CPU控制器 


1756-OB16I/A
1756-OB32/A
1756-IB32/B
100-C09DJ10
100S-C43DJ14C
100-C43DJ00
100-C72DJ00
9300-RADES
9300-8EDM
1783-MX08T
700-HP32Z24
800F-X10
22C-D105A103
1771-NR
1771-OMD
 1771-IR
1747-L551
1771-NIS
1756-CNBR/E
20PP01080
20PP20300
20PP20202
20FR10844
20FR10845
20PP00060
1746-NI8
1746-C7
TLYA230THJ64AN 
1769-IF4
700HD33A1
700HD33Z24
700CF220P
700HD33Z12
700-CF400P
22COMMC
1756-ENBT
440RN23126
22BCCB
1746-NI8
1746-OW16
1764-24BWA
1764LSP
1769-IQ16
1769-IF8
1769-IF4
1769-ECR
1761-NET-ENI
1761-CBL-AM00
1771-OMD
1771-OBN
2711P-K15C4D2
1746-IB16
1746-OB16
1747-L531
1756-CNB/D
1756-IF16
1756-IR6I
1769-OF2
1746-OA16
1784-KTX/B
1746-IB16  C
1746-NI8
1762-L24BWA
1784-PCMK
1784-PCM6
1771-IBD
1771-OBD
1771-OW16
1746-NO4I

http://www.yuwdz.com

产品推荐