193-EC3BB 罗克韦尔AB电子继电器
  • 193-EC3BB 罗克韦尔AB电子继电器

产品描述

193-EC3BB

193-EC3BB  罗克韦尔AB电子继电器

193-EC2 和193-EC3 电子过载继电器
功能和尺寸与193-EC1相同,凭借用于检查接地故障电流的集成(193-EC2)或外部
193-EC3的磁势平衡变压器提供附加的电机和系统保护。
并通过热敏电阻继电器提供过温保护。附加的输入输出(4路输入和2路输出)的简化并优化
了控制线路。
内置的DeviceLogix技术支持本地控制输入和输出,同时减少网络通信量。

上海玉维电子特价销售193-EC3BB


193-EC1AB
193-EC1AD
193-EC1BB
193-EC1BD
193-EC1CB
193-EC1CD
193-EC1DD
193-EC1DE
193-EC1EE
193-EC1FF
193-EC1GF
193-EC1GG
193-EC1HG
193-EC1JG
193-EC1KH
193-EC1LH
193-EC1PB
193-EC1ZZ
193-EC2AB
193-EC2AD
193-EC2BB
193-EC2BD
193-EC2CB
193-EC2CD
193-EC2DD
193-EC2DE
193-EC2EE
193-EC2PB
193-EC3AB
193-EC3BB
193-EC3CB
193-EC3CD
193-EC3DD
193-EC3DE
193-EC3EE
193-EC3FF
193-EC3GF
193-EC3GG
193-EC3HG
193-EC3JG
193-EC3KH
193-EC3LH
193-EC3PB
193-EC3ZZ
193-EC4AB
193-EC4BB
193-EC4CB
193-EC4DD
193-EC4EE
193-EC4PB
193-EC4ZZ
193-EC5AB
193-EC5AD
193-EC5BB
193-EC5BD
193-EC5CB
193-EC5CD
193-EC5DD
193-EC5DE
193-EC5EE
193-EC5FF
193-EC5GF
193-EC5GG
193-EC5HG
193-EC5JG
193-EC5KH
193-EC5LH
193-EC5PB
193-EC5ZZ
193-ECM-ETR
193-ECPM1
193-ECPM2
193-ECPM3
193-ED1AB
193-ED1BB
193-ED1CB
193-ED1CP
193-ED1DB
193-ED1DP
193-ED1EB
193-ED1ED
193-ED1EP
193-ED1FD
193-EDN
193-EEAB
193-EEBB
193-EECB
193-EECD
193-EECP
193-EEDB
193-EEDD
193-EEDP
193-EEEB
193-EEED
193-EEEE
193-EEEP
193-EEFD
193-EEFE
193-EEGE
193-EEGF
193-EEHF
193-EEHZ
193-EEJF
193-EEJG
193-EEJZ
193-EEKG
193-EEKZ
193-EELG
193-EELZ
193-EEMH
193-EEMZ
193-EENH
193-EEVE
193-EEVF
193-EF1AKA
193-EF1AKB
193-EF1AKD
193-EF1AKF
193-EF1AKF-R
193-EF1AKJ
193-EF1AKN
193-EF1AKP
193-EF1AZJ
193-EF1BKD
193-EF1BKF
193-EF1BKJ
193-EF1BKN
193-EF1BKP
193-EF2AKA
193-EF2AKB
193-EF2AKD
193-EF2AKD-F
193-EF2AKF
193-EF2AKP
193-EF2AZJ
193-EF2BKA
193-EF2BKD
193-EF2BKF
193-EF2BKN
193-EF2BZJ
193-EF2CKF
193-EF2CZJ
193-EGF
193-EGJ
193-EIMD
193-EIMD60
193-EIO-43-120
193-EIO-43-240
193-EIO-63-24D
193-EIO-CM-C23
193-EIO-CM-C55
193-EIO-CM-C97
193-EIOGP-22-120
193-EIOGP-22-240
193-EIOGP-42-24D
193-EJM
193-EMC
193-EMRA
193-EMRD
193-EMRJ
193-EMRZ01
上海玉维  直销 1762-IA8


http://www.yuwdz.com

产品推荐